JO konstaterar brister vid nyöppnat förvar

MIGRATIONSVERKET2023-04-18

Justitieombudsmannen, JO, är bekymrad över hur vissa av Migrationsverkets anställda vid förvaret i Mölndal bemöter de förvarstagna. Efter en inspektion påpekar JO också andra brister vid förvaret.

Migrationsverkets förvar i Mölndal öppnades i oktober förra året. En betydande del av personalen är nyrekryterad. När JO kom på en oanmäld inspektion i januari uppdagades brister i personalens utbildning och kunskaper i svenska språket. I protokollet från inspektionen konstaterar JO också att det fanns allvarliga brister vad gäller personalens bemötande av de förvarstagna.

”Det är oacceptabelt om personal använder sin överordnade ställning till att hota om tvångsåtgärder eller särbehandla vissa förvarstagna. Jag kommer att hålla mig informerad om förhållandena i förvaret och ska genomföra en uppföljande inspektion”, understryker JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

Vid inspektionen granskades också ärenden om avskiljande och kravet på läkarundersökning av den som hålls avskild på grund av att hen utgör en fara för sig själv. Enligt JO kom det bland annat fram att en förvarstagen man hade hållits avskild en längre tid utan att bli undersökt av läkare. Först sedan mer än två veckor gått kördes mannen till en psykiatrisk akutmottagning. JO konstaterar att förvaret varken har rutiner eller en organisation som möter det lagstadgade kravet på läkarundersökning vid vissa beslut om avskiljande.

”Att inte kunna möta det lagstadgade kravet på läkarundersökning är mycket allvarligt och jag förutsätter att Migrationsverket vidtar åtgärder”, betonar Per Lennerbrant.

JO påtalar också bristande tillgång till hälso- och sjukvård och möjlighet till sysselsättning. I beslutet ifrågasätts även om de kontroller av boenderum och kroppsvisitationer som genomförs i förvaret i alla delar är förenliga med regeringsformen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA