Annons:

Nya förvarsregler ska utredas

MIGRATIONSVERKET2023-08-11

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om förvar i utlänningslagen. Ett syfte är att göra förvaren säkrare och tryggare både för personal och förvarstagna.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ett ökat återvändande är en prioriterad fråga för regeringen, och att det är ett viktigt skäl för att få till ett välfungerande system för förvaren.

”Men det handlar också om att skapa säkrare och tryggare förvar, både för anställda och förvarstagna. Möjligheten att ta utlänningar i förvar ska användas på ett effektivt och rättssäkert sätt”, betonar migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, i pressmeddelandet.

Att placeras i förvar innebär att man vistas på ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för, tills ett beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas. Syftet med att placera en person i förvar är att säkerställa att personen är tillgänglig för myndigheterna. För att verkställighetsprocessen ska vara så effektiv som möjligt är det enligt regeringen viktigt att svensk rätt inte innehåller mer begränsande regler än vad som är tillåtet enligt EU-rätten.

I direktiven till utredaren Johan Lundmark, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, pekar regeringen på att kritik mot dagens förvarsregler har framförts av såväl Justitieombudsmannen, JO, som Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen.

Utredaren ska bland annat se över möjligheterna att ta utlänningar i förvar i fler situationer än i dag och granska de gällande tidsfristerna för hur länge en person får hållas i förvar. Utredaren ska dessutom med förtur överväga utökade möjligheter att visitera förvarstagna och söka igenom deras rum och tillhörigheter, samt att anlita väktare i samband med transporter och bevakning av förvarstagna.

De delar som ska utredas med förtur ska delredovisas senast 10 januari 2024. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast 17 februari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA