Migrationsverket ska satsa på förvaren

MIGRATIONSVERKET2023-05-25

Migrationsverket har fattat beslut om en samlad strategisk utveckling av myndighetens förvar. Avsikten är att utveckla förvaren till attraktiva arbetsplatser med en säker miljö för både medarbetare och förvarstagna, samtidigt som kapaciteten utökas.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har enligt ett pressmeddelande från myndigheten beslutat om en samlad strategisk utveckling av myndighetens förvar. I enlighet med ett uppdrag från regeringen ska 100 nya förvarsplatser inrättas fram till år 2025.

Antalet förvarsplatser är av central betydelse för att återvändandet ska fungera, skriver Migrationsverket. Förutom fler förvarsplatser behöver myndigheten enligt pressmeddelandet också tillgodose behov hos både anställda och förvarstagna för att systemet ska fungera optimalt.

”Här har vi ett utrymme för utveckling där vi bland annat ska se om det behövs regeländringar för att skapa bättre förutsättningar för myndigheten att bedriva förvarsverksamhet”, framhåller Mikael Ribbenvik i pressmeddelandet.

Fler förvarsplatser kommer också att leda till ett ökat behov av kompetent och engagerad personal på alla förvar, skriver Migrationsverket i pressmeddelandet, och därför ska befintliga förmågor och arbetstidsavtal analyseras. Utvecklingen ska koordineras med andra myndigheter, främst Kriminalvården. På så sätt ska förvaren enligt myndigheten bli attraktiva arbetsplatser med stödjande ledarskap och hög kompetensnivå bland de anställda.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA