Annons:

Migrationsverket begär stabilare anslag

MIGRATIONSVERKET2023-08-07

Migrationsverket utgår från att kriget i Ukraina blir långvarigt och att de som flytt till Sverige stannar längre. Därför begär myndigheten att få högre och mer stabila anslag. ”Stabila ekonomiska förutsättningar är också viktigt för myndighetens arbete med reformerna inom migrationsområdet”, understryker planeringsdirektör Annika Gottberg.

I ett pressmeddelande framhåller Migrationsverket behovet av en stabil grundfinansiering de kommande åren, framför allt som en följd av kriget i Ukraina, men också för att kunna fortsätta arbetet med att korta handläggningstiderna. Inför höstens budgetproposition föreslår Migrationsverket därför ett oförändrat anslag på cirka 4,7 miljarder kronor, vilket är 240 miljoner kronor mer än vad regeringen aviserat i den senaste statsbudgeten. För 2025 föreslår Migrationsverket en höjning till cirka 4,9 miljarder kronor.

”Skillnaden beror framför allt på konsekvenserna av ett långvarigt krig i Ukraina. På grund av kriget och det osäkra omvärldsläget behöver Migrationsverket fortsatt stabila förutsättningar under de närmaste åren. Det är också avgörande för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att nå författningsstyrda handläggningstider”, betonar planeringsdirektör Annika Gottberg i pressmeddelandet.

Migrationsverket bedömer att mottagningskostnaderna 2025 kommer att överstiga den nuvarande anslagstilldelningen med cirka 2,7 miljarder kronor.

Myndigheten räknar med att cirka 14 000 ukrainare kommer att söka skydd i Sverige i år och ytterligare 10 000 under 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA