Kräver att staten räddar flygplatser

LUFTFART2020-05-07

Sveriges kommuner och regioner, SKR, kräver i en hemställan till regeringen att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för de regionala flygplatserna. Coronakrisen leder till stora underskott.

SKR begär i sin hemställan att staten beslutar om ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke-statliga flygplatser. Stödet ska täcka det driftsunderskott som uppstått på grund av pandemin. De regionala flygplatserna räknar med ett underskott på cirka 275 miljoner kronor, som en direkt följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatserna enligt SKR att stängas. Den reguljära flygtrafiken har i stort sett upphört och risken är stor att återtagningen av flygtrafik kommer att ta lång tid. Därför vill SKR också ha trafikplikt på flertalet regionala flygplatser i landet.

”Flygtransporterna är ett nationellt intresse och behöver fungera i hela landet. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort står helt utan fungerande flygplatser”, kommenterar Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR kravet, i ett pressmeddelande.

SKR pekar också på flygplatsernas betydelse för krisberedskapen. Staten betalar ut beredskapsersättning till elva av flygplatserna, men i verkligheten bidrar praktiskt taget alla flygplatser till att säkerställa akuta patientflygningar och flygtransport för myndigheter som till exempel Sjöfartsverket, Kustbevakningen och MSB, påpekar SKR.

”De regionala flygplatserna har stor betydelse för svensk krisberedskap. Om flygplatserna tvingas att stängas riskerar vi att stå utan landningsbanor för rent livsviktiga flygningar. Det skulle kunna få förödande konsekvenser vid exempelvis nästa stora skogsbrand”, konstaterar Gunilla Glasare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.