Annons:

Kriminalvårdare gick hem för tidigt – straffas med löneavdrag

KRIMINALVÅRDEN2023-11-23

Fyra kriminalvårdare på en anstalt i södra Sverige straffas med löneavdrag då de vid upprepade tillfällen lämnat jobbet innan arbetspassets slut. Sammanlagt rör det sig om över 100 timmars olovlig frånvaro.

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har beslutat att straffa de fyra kriminalvårdarna med 20 dagars löneavdrag vardera. Nämnden menar att de fyra genom sitt agerande riskerat såväl säkerheten som en trygg arbetsmiljö för sina kollegor på anstalten.

I kriminalvårdarnas arbetsuppgifter har bland annat ingått att transportera klienter till och från sjukvårdsmottagningen. Kriminalvårdarna uppger själva i personalansvarsnämndens utredning att det vid vissa tillfällen inte funnits några klienter kvar att transportera och de har då valt att lämna arbetsplatsen, trots att arbetspasset inte varit slut.

Det hela uppdagades i juni i år när vakthavande befäl försökte nå den kriminalvårdare som då hade transportuppdraget. När vakthavande befäl inte fick tag i personen kontaktades centralvakten som kunde informera om att personen gått hem för dagen. En kontroll av nyckelloggarna visade att fyra kriminalvårdare satt detta i system och tre av dem hade under en fyramånadersperiod lämnat arbetsplatsen för tidigt ett 40-tal gånger.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA