Kritik mot häkte som öppnat intagens brev

KRIMINALVÅRDEN2021-10-06
JO kritiserar häktet i Göteborg för att i strid med lagen öppnat ett brev från en advokat till dennes klient. Häktets personal överlämnade det öppnade brevet till åklagare för genomläsning innan den intagne fick det.

Det var under förra året som en intagen vid häktet gjorde stödanteckningar i samband med att han besöktes av sin offentlige försvarare. I samråd med häktespersonalen tog advokaten hand om den intagnes anteckningar efter besöket och lade ner dem i ett kuvert för intern vidarebefordran till klienten. En sådan försändelse ska enligt huvudregeln vidarebefordras till den intagne utan att granskas, konstaterar JO.

Trots reglerna granskade häktespersonalen försändelsen, och lämnade därefter över den till Åklagarmyndigheten för prövning av om den häktade hade rätt att ta emot den. Försändelsen granskades av åklagaren som godkände att den överlämnades till den intagne.

I sitt beslut kommer JO fram till att häktets åtgärder strider mot bestämmelserna i häkteslagen och kritiserar häktet för den felaktiga hanteringen. Enligt de tjänstemän som utförde granskningen tyckte de inte att det framgick tillräckligt tydligt att det rörde sig om advokatpost.

”Redan med hänsyn till häktets beskrivning av hur kuvertet med anteckningarna togs emot och vilka uppgifter som noterades på försändelsen har jag något svårt att förstå den förklaringen. Det inträffade talar, som Kriminalvården har varit inne på i sitt remissvar, i vart fall för att personalen inte har haft tillräcklig kunskap om häktets rutiner och för att det funnits brister i dokumentation och informationsutbyte mellan häktets olika avdelningar. Häktet förtjänar kritik för den felaktiga hanteringen av försändelsen”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

JO noterar att häktet Göteborg också i augusti 2019 fick kritik för en liknande hantering av en försändelse från en offentlig försvarare. Enligt JO är det därför angeläget att häktets arbete med att ytterligare förtydliga rutinerna för posthanteringen följs upp.

När det gäller åklagarens granskningsåtgärd anser JO att det inte finns grund för kritik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.