Kritik mot myndigheters stödhantering under pandemin

STATSFÖRVALTNING2022-12-06

Flera svenska företag och branschorganisationer riktar kritik mot hur staten hanterade stödet till näringslivet under pandemin. Det framgår av en rapport från Myndigheten för tillväxtanalys.

Syftet med studien från Tillväxtanalys är att ge ett förbättrat underlag för uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöd som under pandemiåren riktades till företag. Myndigheten har genomfört en intervjustudie med ett antal företag.

Enligt rapporten är de som deltagit i undersökningen tacksamma för att det fanns olika stöd under pandemin. Det gäller inte minst stödet vid korttidsarbete, som hjälpte företagen att behålla personal. Men det finns också kritiska röster mot stödet, konstaterar Tillväxtanalys. För företag som kunnat planera och schemalägga sina verksamheter efter uppläggningen av stödet fungerade det bra. Men för företag med timanställd personal, exempelvis inom restaurang-, service-, taxi- och transportbranscherna fungerade det sämre, enligt rapporten.

Tillväxtanalys redovisar också kritik mot hur stödkriterierna tolkades av de ansvariga myndigheterna. Det gällde till exempel hanteringen av omställningsstödet. Enligt vissa av företagen gick de uppställda kriterierna inte att fylla, eftersom vissa branschspecifika kostnader inte fick räknas in. Rapporten redovisar också kritik mot att omställningsstödet lanserades för sent och gjorde det svårt för enskilda näringsidkare att klara ekonomin.

Enligt rapporten var det generellt administrativt betungade för vissa företag att sätta sig in i ansökningsprocesserna och söka stöd, oavsett stödform.

De olika inblandade myndigheterna har uppfattats som mer eller mindre snabba och tydliga.

Medan de flesta är nöjda med Skatteverkets hantering av omställningsstöden med en tydlig ansökningsprocess och bra återkoppling så får Tillväxtverket mycket kritik. I början av pandemin var företagen nöjda när myndigheten var snabb med utbetalningar. Men det förbyttes snart i skarp kritik, som handlar om bristande kontakter och svårigheter att följa sitt ärende.

Detta innebar till exempel att viktig information inte nådde fram till företagen i samband med fel eller överklaganden, vilket ledde till att ansökningsprocessen stannade upp utan att företagen förstod varför, skriver Tillväxtanalys. På alla dessa punkter delar enligt rapporten branschorganisationerna de enskilda företagens uppfattningar.

Rapporten redovisar även frustration över att Tillväxtverkets handläggare inte kunde uttala sig om specifika ansökningar och att det var svårt att få detaljerad information om enskilda ärenden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.