Kritik mot styrningen av Sida

SIDA2020-12-01
Regeringens styrning av Sida är omfattande, komplex och ibland otydlig, menar Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, i en gemensam rapport.

Regeringens styrning av Sida avviker till viss del från hur styrningen av övriga statsförvaltningen ser ut. Generellt sett styr regeringen sina förvaltningsmyndigheter genom myndighetens instruktion och det årliga regleringsbrevet. Inom ramen för dessa är myndigheterna i varierande grad fria att lösa sina uppgifter och uppdrag på det sätt de finner lämpligast.

Sidas verksamhet styrs i första hand genom fleråriga strategier som regeringen beslutar om. I strategierna, som kan vara antingen regionala, bilaterala eller tematiska, anger regeringen mål för arbetet. Under 2020 hade Sida 44 pågående strategier.

Statskontoret och ESV har på regeringens uppdrag analyserat Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning. Analysen visar att regeringens styrning av myndigheten är omfattande, komplex och ibland otydlig, vilket gör det svårt för Sida att omsätta regeringens styrning i sin interna verksamhet. Även återrapporteringen blir svår, skriver Statskontoret och ESV i sin rapport.

Analysen visar också att regeringens process att ta fram strategierna brister i transparens, då målen i strategierna saknar motivering.

Statskontoret och ESV anser att även Sida till viss del brister i sin interna styrning och menar att såväl Sida som regeringen behöver bli mer transparenta med sina prioriteringar och vägval och förändra flera processer och arbetssätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.