Bild: Krister Vikström/Kronofogden

Kronofogden föreslås få mindre än vad myndigheten begärt

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN2024-04-15

Kronofogdemyndigheten föreslås i vårändringsbudgeten få 30 miljoner kronor i extra anslag under 2024 för att ges bättre förutsättningar att genomföra planerade åtgärder och öka arbetet mot brottslighet. Det är mindre än hälften av den summa som myndigheten begärt.

Kronofogdemyndigheten har rekordhöga inflöden av ärenden. Samtidigt har myndigheten krav på sig att förkorta väntetiden för ansökningar om betalningsförelägganden, öka arbetet mot brottslighet och fortsätta investeringarna i digitalisering.

Kronofogdemyndighetens egen bedömning är att detta inte går att hantera med tillgängliga medel, och i sitt budgetunderlag för perioden 2025–2027 begär myndigheten 75 miljoner i ökat anslag redan under 2024.

Men i vårändringsbudgeten, som presenterades under måndagen, föreslås myndigheten inte ens få hälften av den begärda summan. Regeringen skriver att Kronofogdemyndigheten behöver ges bättre förutsättningar att genomföra planerade åtgärder och öka arbetet mot brottslighet, och föreslår att myndigheten får 30 miljoner kronor i extra anslag under 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA