Krympande kontroll av djurskydd

LÄNSSTYRELSERNA2017-05-03
Antalet djurskyddskontroller utförda av länsstyrelserna minskade med tio procent under förra året. Skillnaderna är stora mellan länsstyrelserna både när det gäller antalet kontroller och personalresurser.

Under förra året ägnade länsstyrelserna färre årsarbetskrafter till djurskyddskontroller. Det har inneburit att färre djurskyddskontroller utförts. Trenden med minskande kontroller har pågått under flera år. Enligt en rapport från Jordbruksverket är det anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen i hur lång tid en kontroll tar att genomföra. Tidsåtgången för en normalkontroll är över 20 timmar i Stockholms län, att jämföra med knappt 5 timmar i Jönköpings län.

”Det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen både i hur lång tid det tar att genomföra olika kontroller och hur väl olika mål för djurskyddskontrollen uppfylls”, skriver Jordbruksverkets samordnare Katarina Andersson i ett pressmeddelande.

Totalt genomförde länsstyrelserna 10 899 djurskyddskontroller förra året. Det är cirka 1 000 färre än under 2015. Också antalet beslut inom djurskyddet minskade med cirka 500 under 2016. Antalet årsarbetskrafter minskade från 197 till 191. Men målet att genomföra minst lika många normalkontroller som kontroller efter anmälningar, uppfylldes för första gången av länsstyrelserna.

”Det är avgörande att underlätta och effektivisera handläggningen av anmälningsärenden, i synnerhet eftersom nästan hälften av de genomförda kontrollerna vid en anmälan är utan anmärkning. Det är en viktig styrnings- och ledningsfråga att begränsa och optimera de resurser som läggs på anmälningsärenden”, skriver Katarina Andersson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.