KU-ledamöter för elektronisk utlämning

ÖPPENHET2013-01-23

Sex av sju ledamöter i riksdagens konstitutionsutskott anser att myndigheter bör vara skyldiga att lämna ut e-post och andra digitala handlingar elektroniskt. Bara kristdemokraterna säger nej. Flertalet anser också att det ska vara avgiftsfritt. Det visar en enkät som Publikt har gjort.

1. Anser du att myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut e-post som är allmänna handlingar och andra digitala handlingar elektroniskt?

2. Anser du att utlämning av allmänna handlingar i elektronisk form ska vara kostnadsfri? 

Publikt ställde frågorna till samtliga partiers företrädare i riksdagens konstitutionsutskott. Sverigedemokraterna besvarade inte enkäten.

 

Per-Ingvar Johnsson, C:

1. − Ja.

2. − Ja.

 

Mathias Sundin, FP:

1. – Ja. Men man måste se till att tekniska data som ligger utanför den allmänna handlingen inte följer med av misstag. Om det visar sig nödvändigt får lagstiftning övervägas.

2. − Ja. Om myndigheten har i princip noll kostnad för att lämna ut dokumentet. Men om någon begär ut ett omfattande pappersdokument är det rimligt att kostnaden för att skanna in det ska kunna avgiftsbeläggas. 

 

Tuve Skånberg, KD:

1. − Nej. Om mottagaren önskar det bör det vara en möjlighet,men inte tvingande. Poängen är att handlingarna lämnas ut, inte själva tillvägagångssättet.

2. − Nej. Kostnaden ska spegla den verkliga expeditionskostnaden. Den kostnad som speglar det verkliga självkostnadspriset är rimligt och att föredra. Helt gratis är orimligt.

 

Per Bill, M:

1. − Ja. En utredning ser just nu över registerlagstiftningen och frågor om integritet, effektivitet och öppenhet i e-förvaltningen. Vi arbetar för att ta tillvara på de nya möjligheterna till öppenhet som digitaliseringen utgör.

2. − Ja. Se ovan.

  

Peter Eriksson, MP:

1. − Ja. Det är rimligt att allmänna handlingar som redan finns i digitalt format också ska lämnas ut i digitalt format, om det inte leder till brott mot personuppgiftsskyddsregler med mera. Tiden är mogen för lagstiftning när det gäller handlingar som redan finns tillgängliga i digital form.

2. − Nej. Liksom för papperskopiorna som nu omfattas av avgiftsförordningen, uppstår det en kostnad för skapandet av den digitala handlingen. Det är rimligt att myndigheten får ta ut en viss avgift för det.

 

Helene Petersson, S:

1. – Ja. Om omfattningen på handlingen är sådan att den enkelt kan skickas via e-post bör det kunna ske elektroniskt om det önskas. Om myndigheter kan tolka nuvarande lagstiftning så att de inte behöver skicka enkla handlingar via e-post är vi beredda att verka för ett förtydligande.

2. − Ja. Om handlingen enkelt kan skickas som bilaga via e-post och inte kräver omfattande merarbete hos myndigheten. Men om det krävs tidskrävande bearbetning bör myndigheten kunna ta ut en avgift.Mia Sydow Mölleby,V:

1. − Ja. Myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut e-post som är allmänna handlingar och andra digitala handlingar elektroniskt, efter sedvanlig sekretessprövning.

2. − Nej. Det är rimligt att myndigheter får ta ut en liten avgift ungefär som man i dag får ta ut kostnadstäckning för att kopiera allmänna handlingar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA