Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör och Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet.
Bild: Jean-Baptiste Béranger, Susanne Kronholm
Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör och Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet.

Kulturmyndigheter oense om sammanslagning

STATSFÖRVALTNING2024-02-27

Konstnärsnämnden och Kulturrådet är inte överens om vad en sammanslagning av myndigheterna skulle innebära, skriver Dagens Nyheter. ”Konstnärspolitiken riskerar att få minskat inflytande”, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus till tidningen.

De två myndigheterna har fått regeringens uppdrag att själva utreda och lämna förslag till hur de skulle kunna gå samman till en myndighet. Nu har Statens kulturråd och Konstnärsnämnden överlämnat sin gemensamma analys av vad en hopslagning skulle innebära. Myndigheterna drar enligt tidningen delvis skilda slutsatser av konsekvenserna. Medan den större myndigheten Kulturrådet i huvudsak ser fördelar med förändringarna, ser Konstnärsnämnden allvarliga risker:

”Konstnärspolitiken riskerar att få minskat inflytande”, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus till Dagens Nyheter.

Mika Romanus betonar skillnaden mellan Kulturrådets breda kulturpolitiska uppdrag, och Konstnärsnämndens smalare. Hon framhåller i tidningen vikten av att båda bibehålls.

”En stark konstnärspolitik, med konstnärer som har förutsättningar att verka och utvecklas, är en förutsättning för den bredare kulturpolitiken”, säger hon.

Tidigare har också ST inom Konstnärsnämnden uttryckt kritik mot planerna på ett samgående.

”Konstnärsnämnden är Sveriges nationella expertmyndighet gällande konstnärspolitiska frågor och är unik i ett internationellt sammanhang”, skrev sektionsordföranden Josefin Morge i ett mejl till Publikt inför att utredningsuppdraget gavs.

Regeringens förslag att inordna myndigheten i Statens kulturråd ansåg hon anmärkningsvärt.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin är inte lika orolig, skriver tidningen. Hon menar snarare att en sammanslagen myndighet kommer att stärka möjligheterna att nå de kulturpolitiska målen.

”Jag tror att samlad kompetens och samlade resurser kan ge en mer robust och mindre sårbar myndighet”, säger hon till Dagens Nyheter.

Myndigheternas gemensamma analys visar dock på möjligheter till en del synergier, och framhåller samarbetet myndigheterna emellan.

”Där vi har skilda synsätt på en sammanslagning har vi varit transparenta, så att regeringen har med det i sitt underlag”, säger Kajsa Ravin till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA