Lagrådet ifrågasätter förslag om befogenheter

SKATTEVERKET2018-10-04
Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.

Regeringen föreslår att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utvidgas. Exempelvis vill man utöka antalet brottstyper som får utredas av myndigheten. Det handlar om brott som har en koppling till falska och manipulerade handlingar, exempelvis olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osann försäkring.

Redan tidigare har Skatteverket haft möjlighet att utreda vissa bedrägeribrott i rot- och rutsystemet. Nu föreslås alltså att den begränsningen tas bort och att det ska räcka med att gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet.

I augusti lämnade regeringen över en lagrådsremiss till lagrådet. Nu har lagrådet yttrat sig och är kritiskt till uttrycket ”har samband med Skatteverkets verksamhet”. Det är vagt och tillämpningsområdet är oklart, skriver lagrådet i sitt yttrande och menar att det av rättssäkerhetsskäl är av stor vikt att det blir tydligt hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig på området. Liknande synpunkter har framförts av flera av remissinstanserna.

Lagrådet är särskilt tveksamt till Skatteverkets utökade befogenheter när det gäller den verksamhet som handlar om att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.