Lägre medlemsgrad beror inte på individualismen

FACKLIGT2022-08-29

Den i debatten ofta förekommande föreställningen att alltmer individualistiska värderingar i samhället skulle vara orsaken till att unga inte går med i facket tillbakavisas i en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé.

I rapporten från Arena Idé redovisas resultatet av en studie av fackligt medlemskap från 1956 fram till i dag. Forskarna Erik Vestin och Patrik Vulkan har använt sig av de valundersökningar från Göteborgs universitet som genomförts på nationell nivå sedan 1956 samt SOM-undersökningarna som genomförts årligen sedan 1986. I samtliga dessa undersökningar har man frågat respondenterna om de är medlemmar i facket. I SOM-undersökningarna har respondenterna dessutom fått olika värderingsfrågor, såsom om synen på fackföreningar.

I likhet med andra undersökningar visar resultaten att det finns skillnader i facklig anslutning mellan generationerna. Det finns en tydlig skillnad i anslutningsgrad för generationer födda före 1970 och generationer födda därefter.

Men när det gäller värderingar är skillnaden mellan generationerna inte så stora.

”Även om vi ser vissa tecken på ökade individualistiska värderingar i de senare generationerna förklarar det inte skillnaderna mellan generationer när det gäller medlemskap i fackföreningar”, skriver rapportförfattarna.

Snarare är det så att de yngre generationerna har ett högre förtroende för fackföreningar än de äldre, enligt studiens resultat.

För att förklara varför de trots det har lägre anslutningsgrad, måste man titta på strukturella faktorer snarare än individuella, anser forskarna – exempelvis hur expansionen i branscher som är svårare att organisera fackligt och ökningen av atypiska anställningsavtal har påverkat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA