Rickard Persson och Linda Snecker är båda nykomlingar i riksdagen.
Bild: Casper Hedberg
Rickard Persson och Linda Snecker är båda nykomlingar i riksdagen.

Lämnar jobbet för att styra Sverige

RIKSDAGEN2014-10-07

Åtta ST-medlemmar tar plats i riksdagen. Nyinvalda Linda Snecker, V, blir sitt partis rättspolitiska talesperson och Rickard Persson, MP, vill förändra rehabiliterings­kedjan.

Linda Snecker, V, arbetar på Linköpings universitet. Hon sitter i den loka­la ST-styrelsen men kommer naturligtvis inte att kunna delta i det fackliga arbe­tet mer, i alla fall inte de kommande fyra åren.

– Ha ha, nej, men de har en ersättare så jag tror nog styrelsen klarar sig, säger hon.

Linda Snecker arbetade tidigare som domstolssekreterare på Attunda och Norrköpings tingsrätter. Hon går in i politiken med en förståelse för Myndighetssverige, säger hon.

– Besluten i riksdag och regering får stor betydelse. Jag tänker till exempel på de hårda direktiv som drabbat den kvinnodominerade Försäkringskassan.

I riksdagen blir Linda Snecker Vänster­partiets rättspolitiska talesperson och ledamot i justitieutskottet.

– Jag ser fram emot att arbeta med samtyckeslagstiftningen och hur kvinnor tas emot och behandlas vid brott som våldtäkt och våld mot kvinnor.

Rickard Persson, MP, som jobbar på Försäkringskassan i Lund, svävade i ovisshet in i det sista om valresultatet.

– Det var först på onsdagen efter valet som det stod hundra procent klart att jag hade blivit invald. På torsdagen var jag i Stockholm och på fredagen avvecklade jag mitt jobb och tog ut resterande semesterdagar, säger han.

Nu känner Rickard Persson viss sepa­rationsångest – han kommer att sakna sina arbetskamrater. Att vara riksdagsledamot blir en omställning, men nervös har han ännu inte hunnit bli, säger han.

– Nej, allt har gått så fruktansvärt fort.

I riksdagen blir Rickard Persson ersättare i socialförsäkringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet. Han säger att han vill arbeta för att förändra rehabiliteringskedjan. Han brinner också för unga funktionshindrades rättigheter.

De övriga sex ST-medlemmarna i riksdagen är socialdemokrater. Matilda Ernkrans, S, har en bakgrund som arbets­förmedlare. Hon ser fram emot att arbeta för ett parti i regeringsställning.

– Jag har varit ledamot under åtta år av opposition. Det här blir en ny roll, säger hon.

Jasenko Omanovic, S, har också varit arbets­förmedlare. Mötet med de arbets­sökande är en erfarenhet han tagit med sig in i politiken.

– Arbetsförmedlingen är en oerhört viktig pusselbit i samhället. Den måste fungera. Tyvärr har jag mött många kolleger som tycker att det fungerar allt sämre, säger han.

Kerstin Nilsson, S, har en bakgrund hos Försäkringskassan. Hon var förtroendevald i Försäkringsanställdas förbund innan förbundet gick ihop med ST 2002. En tid längtade Kerstin Nilsson till andra frågor än dem hon arbetat med i Försäkringskassan. Den gångna mandatperioden har hon suttit i arbets­marknadsutskottet.

– Men vi stuvar om i utskotten och nu skulle jag gärna vilja återgå till rehabiliteringsfrågorna i någon form, säger hon.

En riksdagsveteran är Björn von Sydow, S. Han började sin yrkesbana som universitetslektor på Stockholms universitet, en befattning han fortfarande är tjänstledig från. Två andra S-veteraner är Mikael Damberg och Morgan Johansson, som båda valdes in i riksdagen, men nu blivit ministrar. Båda blev ST-medlemmar när de var politiskt sakkunniga i Rege­ringskansliet. Liksom Björn von Sydow har de aldrig varit förtroendevalda i ST. Morgan Johansson arbetade som journalist 1994–1997 på numera nedlagda dagstidningen Arbetet i Malmö.

Åtta från ST har valts in i riksdagen

  • Mikael Damberg, 42 år, Socialdemokraterna, politiskt sakkunnig och talskrivare, 12 år i riksdagen.
  • Matilda Ernkrans, 41 år, Socialdemokraterna, arbetsförmedlare, 8 år i riksdagen.
  • Morgan Johansson, 44 år, Socialdemokraterna, journalist, 16 år i riks­dagen.
  • Kerstin Nilsson, 58 år, Socialdemokraterna, tjänsteman på Försäkringskassan, 4 år i riksdagen.
  • Jasenko Omanovic, 47 år, Social­demokraterna, arbetsförmedlare, 8 år i riksdagen.
  • Rickard Persson, 54 år, Miljö­partiet, tjänsteman på Försäkringskassan, ny i riksdagen.
  • Linda Snecker, 31 år, Vänsterpartiet, institutions­koordinator på Linköpings universitet, ny i riksdagen.
  • Björn von Sydow, 68 år, Socialdemokraterna, universitetslektor på Stockholms universitet, 20 år i riksdagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.