Långa köer till SiS ungdomsvård

FLYKTINGAR2016-04-19

Trycket på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomsvård har inte mattats av. Trots utökat antal platser är det svårt att möta behovet.

Under 2015 utökade SiS med cirka 50 platser inom ungdomsvården, och i år planerar SiS för ytterligare cirka 80 nya platser. Det finns inga tecken på att efterfrågan kommer att minska. Enligt planerna behövs drygt 100 platser under de kommande två åren.

Just nu är myndigheten i ett läge där det uppstår väntetider för platser på myndighetens HVB-hem, hem för vård eller boende, för unga.

De kommunala plan- och byggprocesserna gäller också för SiS och därför tar det tid att komma ikapp efterfrågan, skriver kommunikationsdirektör Christer Pedersen i ett pressmeddelande:

”Samtidigt som vi utökar vår kapacitet så har socialtjänsten en nyckelroll i att frigöra platser hos SiS. Den som inte behöver vara på en låst SiS-avdelning måste flytta vidare till en öppen behandling på exempelvis HVB, och det är socialtjänstens beslut”, säger Christer Pedersen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Flyktingar SiS Asyl
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.