Långsam handläggning kritiseras av JO

SJUKFÖRSÄKRING2020-04-29
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar åter Försäkringskassan för långsam handläggning i ett sjukpenningärende. JO kritiserar också att en enskild nekats anstånd i två veckor för en läkarkonsultation.

I juni 2018 skickade Försäkringskassan ett beslutsunderlag och ett förslag till beslut om avslag på sjukpenning till en enskild som sökt sjukpenning fem månader tidigare. Personen fick då två veckor på sig att svara. Den enskilde kom in med synpunkter inom utsatt tid, och bad samtidigt om två veckors anstånd för att konsultera sin läkare. Försäkringskassan avslog begäran om anstånd med motiveringen att ytterligare information inte skulle ändra myndighetens bedömning.

Försäkringskassans handläggare beslutade också att avslå begäran om sjukpenning i juli, i enlighet med sitt beslutsförslag. Den långa handläggningstiden förklarar Försäkringskassan med hög ärendebelastning.

Enligt JO visar Försäkringskassans avslag på begäran om anstånd på bristande förståelse för hur viktig myndighetens kommunikationsskyldighet är för den enskildes rättssäkerhet. Försäkringskassan motiverar sitt beslut att inte ge anstånd med att myndigheten redan tidigare under handläggningen gett anstånd i det aktuella fallet. JO konstaterar att förvaltningslagens bestämmelse om kommunicering och motsvarande regler i socialförsäkringsbalken inte gäller förrän då ärendet är färdigt för beslut. Ett tidigare beviljat anstånd ska alltså inte spela någon roll i det skedet, och JO konstaterar att det hade varit rimligt att bevilja det begärda anståndet eftersom det var motiverat och bara handlade om två veckor.

JO konstaterar också att ett läkarintyg som kom in till Försäkringskassan i det aktuella ärendet inte journalfördes förrän efter två veckor. Uppgifter om inkomna handlingar eller andra händelser i ett ärende ska dokumenteras i nära anslutning till det inträffade, påpekar JO:

”En sen journalföring innebär att det blir svårt att följa ärendets gång, och det är givetvis inte acceptabelt att journalföringen sker med flera veckors fördröjning. Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan sagda”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.