Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Maria Groth/Mostphotos

Lantmäteriets organisation ska utredas

LANTMÄTERIET2024-04-02

En särskild utredare får regeringens uppdrag att se över Lantmäteriets och de kommunala lantmäterimyndigheternas organisering. Syftet är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker fastighetsbildning i hela landet, förklarar bostadsminister Andreas Carlson, KD, i ett pressmeddelande.

Regeringens syfte med att tillsätta en särskild utredare är att förbättra förutsättningarna både för den statliga myndigheten Lantmäteriet och för de kommunala lantmäterimyndigheterna, som kommunerna kunnat bilda sedan 1996.

”För att åstadkomma en effektiv och rättssäker fastighetsbildningsverksamhet i hela landet är det viktigt att det finns en organisation som främjar en sådan verksamhet. Regeringen bedömer därför att det behövs en översyn av lantmäterimyndigheternas organisering”, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, KD, regeringens beslut i ett pressmeddelande.

Fastighetsbildning är myndighetsutövning där nya fastigheter bildas, fastighetsgränser ändras och rättigheter som till exempel servitut skapas. För en effektiv samhällsbyggnadsprocess är viktigt med en välfungerande fastighetsbildningsverksamhet, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Utredaren ska bland annat föreslå en tydlig och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna, ta ställning till vilka krav som ska gälla för att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet och överväga om kommuner ska tillåtas inrätta kommunala lantmäterimyndigheter i samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Lantmäteriet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA