Annons:

Lärosäte kritiserar Migrationsverkets nya regler

HÖGSKOLAN2022-11-07

De nya bestämmelser för utländska medborgare som Migrationsverket infört kommer att innebära närmast katastrofala följder för svenska lärosäten, skriver Lunds universitets rektor Erik Renström till regeringen.

I ett brev till utrikesminister Tobias Billström skriver Erik Renström, rektor för Lunds universitet, att beslutet att flytta ansvaret för äkthetsbedömningar av passhandlingar till svenska ambassader eller generalkonsulat med migrationssektioner får ”närmast katastrofala följder”. Migrationsverkets beslut är en reaktion på Riksrevisionens kritik mot dagens rutiner för att verifiera en tredjelandsmedborgares identitet.

”På grund av Sveriges något begränsade utrikesrepresentation innebär detta att viseringsfria medborgare, som tidigare kunnat både söka och beviljas sitt uppehållstillstånd via nätet, nu måste genomföra långa resor för att visa upp sin passhandling for att beviljas tillstånd. I vissa fall, som exempelvis USA, innebär detta för många en resa över hela landet. I andra fall, som exempelvis Nya Zealand, innebär det en resa utomlands till grannlandet Australien”, konstaterar Erik Renström i sin skrivelse.

Frågan berör tusentals internationella studenter, doktorander, forskare och anställda som svenska lärosäten tar emot varje år. Risken är att de väljer andra alternativ om den svenska tillståndsprocessen blir allt för svårnavigerad, skriver Erik Renström:

”På lång sikt kommer detta påverka vår attraktionskraft, rykte, kompetensförsörjning och internationella rankning.”

I skrivelsen föreslår universitetet att regeringen genomför förser utvalda svenska konsulat med den tekniska utrustning som behövs, och genomför ett kompetenslyft för deras personal, så att de kan genomföra de nödvändiga äkthetskontrollerna. Dessutom föreslås att utbildad personal ska kunna genomföra äkthetskontroller vid andra konsulat än det egna vid särskilda tillfällen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA