Lärosätena ska skärpa sin it-säkerhet

HÖGSKOLAN2022-12-22

Regeringen ger landets lärosäten i uppdrag att höja sin it-säkerhet, rapporterar Dagens Nyheter. I nya regleringsbrev ställs detaljerade krav på hur lärosätena ska skärpa säkerheten.

”Det finns en ökad hotbild mot Sverige och det avspeglas i hur vissa länder agerar på universitet och högskolor. Det handlar om spioneri men också om ekonomiska intressen och dataintrång för att få säkerhetsklassad information eller bedriva rent industrispionage”, säger utbildningsminister Mats Persson, L, till Dagens Nyheter.

I de nya regleringsbreven till 50 högskolor och universitet ställs mer detaljerade krav på dem att rapportera om sin it-säkerhet till regeringen, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen kommer lärosätena att åläggas att göra nya analyser av hot och sårbarheter utifrån det skärpta omvärldsläget. De ska avrapportera vad de gjort eller planerar att göra för att minska riskerna. Lärosätena ska också analysera sitt beroende av externa it-leverantörer och andra myndigheter.

Utbildningsminister Mats Persson ser ingen risk att kraven på skärpt säkerhet kan bli ett hot mot den akademiska friheten:

”Det är precis tvärtom. Därför att om utländsk makt infiltrerar eller kan påverka så inskränker det friheten. Om vi är sårbara mot främmande intressen skapar det i förlängningen ett mycket slutnare samhälle än i dag”, säger han till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA