Ledningen på Brå får kritik för svag styrning

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET2020-06-02
De höjda anslagen till Brottsförebyggande rådet, Brå, har inte gett den effekt man borde kunnat förvänta sig, konstaterar Statskontoret i en ny rapport. Svag intern styrning pekas ut som en av orsakerna till att resultaten uteblivit.

Från 2013 fick Brottsförebyggande rådet, Brå, höjda anslag för att stärka myndighetens roll som ett kunskapscentrum för rättsväsendet. Tre år senare tillfördes ytterligare pengar när Brå fick i uppdrag att utveckla sitt arbete med att stötta och samordna brottsförebyggande arbete. Under perioden höjdes myndighetens anslag totalt med 80 procent. Pengar som bland annat har använts till att förstärka forskningsverksamheten och anställa mer personal.

Men i en utvärdering konstaterar Statskontoret nu att satsningen inte har gett de resultat som regeringen borde kunnat hoppas på. Statskontoret har bland annat undersökt arbetet på Brå genom intervjuer, enkäter, statikanalys samt en genomgång av de rapporter som har producerats.

I sin analys noterar Statskontoret att Brå trots kraftiga anslagshöjningar och gott om tid bara delvis har nått upp till regeringens mål. En svag intern styrning och avsaknad av en konkret plan lyfts fram som några anledningar till att satsningen inte fått full effekt.

”Brås ledning har inte i tillräckligt hög utsträckning planerat eller utvecklat hur myndigheten konkret ska arbeta för att nå regeringens syfte med satsningen”, skriver Statskontoret i rapporten.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att det är en utmaning för Brå att möta både regeringens och andra myndigheters behov.

För att växla upp arbetet ytterligare föreslår Statskontoret bland annat att Brå tar fram en långsiktig analysplan av myndighetens kunskapsproduktion, identifierar och fokuserar på mer angelägna utvecklingsområden i rättskedjan samt ser över den interna styrningen och former för samarbete inom myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.