Annons:

Liten skillnad med nytt EU-direktiv

TJÄNSTEPENSION2016-08-18

Enligt ett EU-direktiv ska arbetstagare kunna flytta fritt inom EU utan att förlora intjänad pensionsrätt. För att genomföra direktivet i Sverige krävs en ny lag, men förändringarna mot gällande lagar och avtal är små, skriver utredaren.

Den statliga särskilda utredaren Birgitta Ågren Böhlin föreslår en ny lag om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Lagförslaget är utformat för att möta EUs krav på att ett direktiv införlivas med svensk lagstiftning. Enligt utredaren innebär den nya lagen små förändringar i förhållande till vad som redan gäller utifrån lagar och avtal på svensk arbetsmarknad.

EU-direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter ska göra det lättare för arbetstagare att flytta mellan medlemsstaterna utan att förlora pensionsrättigheter. Utredaren har gått igenom i vilken utsträckning svenska lagar måste ändras för att tillmötesgå EUs krav. Direktivet gäller tjänstepension i form av ålderspension. Det omfattar inte andra förmåner som kan förekomma i kollektivavtal om tjänstepension, till exempel sjukpension, konstaterar utredningen.

Enligt utredaren uppfyller de svenska kollektivavtalen direktivets krav. Det gäller även för individuella avtal.

”Direktivets praktiska betydelse för svenska förhållanden är begränsad. Trots dessa förhållanden bedömer vi att det krävs en författningsreglering för att direktivet ska genomföras i svensk rätt. Det beror på att det i dag inte finns några rättsliga hinder mot att utforma villkor i avtal om tjänstepension som står i strid med direktivets bestämmelser”, skriver utredaren.

Tjänstepension för statligt anställda omfattas inte av den föreslagna nya lagen, eftersom den fastställs genom statlig förordning och inte genom kollektivavtal. Utredaren lämnar inte heller något särskilt förslag gällande villkor för statlig tjänstepension. Utredaren föreslår en ny bestämmelse i förordningen om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner att Statens tjänstepensionsverk ska ha samma informationsansvar som den som framgår av den föreslagna lagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA