Lönegapet mellan könen fortsätter att minska

JÄMSTÄLLDHET2020-06-16
Skillnaden i genomsnittslön mellan statsanställda kvinnor och män minskade förra året med 0,2 procentenheter till 6,3 procent, visar statistik som Medlingsinstitutet har tagit fram. Löneskillnaden mellan könen är mindre i staten än på arbetsmarknaden som helhet.

”Det är glädjande att se hur skillnaden minskar från år till år. Det är svårt att säga annat än att det är en dramatisk utveckling”, kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo utvecklingen i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutet tar varje år fram en rapport med statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män. Den nya rapporten visar utvecklingen till och med 2019. Då var skillnaden mellan kvinnors och mäns heltidslöner 9,9 procent, en minskning med 0,8 procentenheter från föregående år. Under en tioårsperiod har skillnaden minskat med totalt 4,9 procentenheter.

Medlingsinstitutet tar också fram sektorsuppdelad statistik över löneskillnaderna. Inom staten var skillnaden mellan kvinnors och mäns heltidslöner förra året 6,3 procent, mindre än på arbetsmarknaden som helhet. Det är en minskning med 0,2 procentenheter från 2018. Under en tioårsperiod har skillnaden i den statliga sektorn minskat med totalt 5,0 procentenheter.

Medlingsinstitutet gör också en så kallad standardvägning, som tar hänsyn till förklarande faktorer som skillnader i yrke, ålder, utbildning – exempelvis att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken med olika löneläge. Detta förklarar en stor del av löneskillnaden på  arbetsmarknaden, konstaterar Medlingsinstitutet.

Den oförklarade löneskillnad mellan könen som återstår efter standardvägningen är 4,2 procent för hela arbetsmarknaden. I den statliga sektorn är den 3,7 procent.

”Den oförklarade skillnaden är inte något mått på diskriminering eftersom alla potentiella orsaker inte är mätbara”, framhåller Irene Wennemo i pressmeddelandet.

I rapporten konstateras att könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar. Det blir fler kvinnor i mansdominerade yrken och fler män i kvinnodominerade.

Medlingsinstitutet framhåller dock att siffrorna för 2019 speglar en tid före coronapandemin. Utvecklingen kommer i ett första skede att påverkas av vilka som förlorar sina arbeten, konstateras det i rapporten. Om fler lågavlönade en högavlönade förlorar jobbet så ökar genomsnittslönerna för dem som är kvar i arbete. Eftersom krisen kan slå olika hårt mot olika branscher kan den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män påverkas. Rapporten skisserar flera scenarier som alla har det gemensamt att fler män än kvinnor riskerar att mista sina arbeten, vilket skulle innebära att löneskillnaden mellan kvinnor och män kan öka.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.