Bild: Getty Images

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten vände uppåt

JÄMSTÄLLDHET2024-02-26

Den så kallade ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten ökade under 2023 med 0,1 procentenhet till 4,8 procent, enligt Arbetsgivarverkets statistik. Det är ett trendbrott, efter nästan tio år av minskning.

Under den senaste tioårsperioden har den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten minskat med 3 procentenheter, från 7,8 procent till 4,8 procent, konstaterar Arbetsgivarverket i ett pressmeddelande.

Men under 2022 uppmättes ingen förändring av löneskillnaden, och under 2023 ökade den något, med 0,1 procentenhet. Enligt Arbetsgivarverket är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Det har även tidigare under tioårsperioden funnits enstaka år då löneskillnaden legat mer eller mindre stilla.

Den ovägda löneskillnaden jämför löner uppräknade till heltid, och tar inte hänsyn till faktorer som kan förklara skillnader i lön, såsom arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet.

Ökningen ska inte tolkas som en effekt av osakliga löneskillnader, utan beror på sammansättningen av arbetstagare i olika typer av arbeten och verksamheter, förklarar Arbetsgivarverkets statistikchef Anders Stålsby i pressmeddelandet:

”Vi ser en påverkan av de lönesatsningar som skett för att stärka kompetensförsörjningen för polis och försvar, prioriteringar som varit nödvändiga med tanke på samhällsutvecklingen. Eftersom dessa verksamheter har en högre andel män än kvinnor får vi också statistiskt sett en ökad löneskillnad mellan könen”, konstaterar Anders Stålsby.

Arbetsgivarverket kommer också att genomföra en särskild analys av de olika sakliga faktorer som påverkar löneskillnaden mellan kvinnor och män. Den skillnad som återstår och som inte kan förklaras av den tillgängliga statistiken utgör den så kallade oförklarade löneskillnaden.

Arbetet med den analysen pågår, och därför går det ännu inte att säga om även den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män ökade under 2023. Analysen ska vara klar i juni i år.

Ovägd löneskillnad

Den ovägda löneskillnaden mäter genomsnittliga löner omräknade till heltid för statsanställda kvinnor och män, utan att hänsyn tas till de olika faktorer som förklarar löneskillnader, såsom arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet.

I statistiken ingår endast myndigheter under regeringen och inte Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA