Många anställda inom Kriminalvården får en extra lönehöjning

KRIMINALVÅRDEN2023-12-20

Ett nytt långsiktigt lönestrategiskt arbete ska dämpa personalomsättningen och göra Kriminalvården till en mer attraktiv arbetsgivare. Nästa år får drygt 70 procent av personalen ett extra lönetillskott på mellan 1 000 och 2 000 kronor i månaden.

Kriminalvården har beslutat om ett nytt lönestrategiskt arbete som sträcker sig över fem år. Syftet är att minska personalomsättningen och göra myndigheten mer attraktiv som arbetsgivare.

Ett första steg i arbetet är ett beslut om en höjning av lönerna för flera yrkesgrupper med mellan 1 000 och 2 000 kronor. Totalt omfattas 71 procent av myndighetens anställda och satsningen görs utanför den ordinarie lönerevisionen, som ännu inte är klar men där parterna kommit överens om en genomsnittlig löneökning på 4,1 procent.

Målsättningen är att de nya lönerna ska betalas ut från och med maj nästa år. Satsningen omfattar alla anställda i de utvalda yrkesgrupperna som påbörjat sin anställning innan den sista december 2023.

För kriminalvårdare, som är myndighetens största yrkesgrupp, ökar lönen med 2 000 kronor nästa år. Ökningen blir lika stor för frivårdsinspektörer. Även vakthavande befäl, kriminalvårdsinspektörer och kriminalvårdschefer får höjda löner.

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren är nöjd med att kunna genomföra satsningen.

– Jag är otroligt glad över att vi har lyckats komma fram till detta. Både att vi har utrymmet för det och att vi gjort det i god samverkan med samtliga centrala fackliga parter. Det här är ett viktigt och efterlängtat ställningstagande som många medarbetare har väntat på, säger han till Publikt.

Martin Holmgren anser att högre löner är avgörande för att myndigheten ska kunna fortsätta växa och klara sitt uppdrag.

– Det är helt nödvändigt för oss att ha förmågan att satsa på vettiga villkor och en god arbetsmiljö i den gigantiska utbyggnad som vi nu är mitt uppe i och kommer att befinna oss i under de kommande tio åren.

Några yrkesgrupper står utanför satsningen, hur har ni resonerat där?

– Vi har många andra yrkesgrupper som gör viktiga insatser varje dag, som produktionsledare, programledare, kockar och sjuksköterskor. De är inte bortglömda. Men den här gången har vi bestämt att vi måste prioritera de här utvalda yrkeskategorierna. Sedan får vi komma tillbaka i ett senare skede till hur vi tar oss an ett tänkt nästa steg.

Kan det bli fler extra höjningar eller är det här en engångsföreteelse?

– Vår inriktning är att det här ska följas upp med ytterligare satsningar, men det får vi återkomma till hur det ska se ut och i vilken omfattning. Men bara det här räcker inte, säger Martin Holmgren.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Joachim Danielsson, ser positivt på lönesatsningen.

– Jag är oerhört tacksam och nöjd över att myndigheten och arbetsgivaren tillsammans med oss fackliga har skapat förutsättningar för det här. Det är också bra att vi får en långsiktig målbild och en plan över vad vi vill med lönerna, säger han.

Joachim Danielsson tycker att det är ett generöst tillskott och tror att det kommer att underlätta vid rekrytering och leda till en minskad personalomsättning.

– Det här innebär en bra löneutveckling för de här yrkesgrupperna. Det bidrar också till att öka det samlade löneutrymmet och ger en jättestor effekt i krontal inför nästa lönerevision. Vilket då förhoppningsvis även kan komma andra yrkesgrupper till del.

Joachim Danielsson konstaterar att satsningen fått ett blandat mottagande hos medlemmarna. Många är nöjda, men bland yrkesgrupper som ställs utanför finns en besvikelse.

– Jag har förståelse för det. Samtidigt finns indirekta positiva effekter för dem i form av ett ökat revisionsutrymme. Det här är också ett första steg och det kommer fler satsningar framöver. Jag tror att man ska se positivt på framtiden och att Kriminalvården kommer att göra stora lönestrategiska förflyttningar som kommer vara till gagn för alla medarbetare, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA