Bild: Getty Images

Många klagar på hantering av personuppgifter

GDPR2020-10-21
Sedan dataskyddsförordningen GDPR infördes i maj 2018 har Datainspektionen, DI, tagit emot tusentals klagomål. Var fjärde handlar om rätten att få uppgifter raderade eller rätten till registerutdrag.

Enligt en rapport från DI får myndigheten in cirka 3 000 klagomål per år på hanteringen av personuppgifter sedan GDPR infördes. Det kan jämföras med att DI fick in cirka 500 fall årligen innan GDPR. Vart fjärde klagomål gäller de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

”Ökningen av antalet klagomål tyder på att medborgarnas medvetenhet om och förväntan på att personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt har ökat”, konstaterar DIs analytiker Christina Torell i ett pressmeddelande.

Rapporten från DI bygger på en analys av 250 slumpmässigt utvalda klagomål som myndigheten tog emot under perioden 25 maj 2018 till 24 maj 2020. Den vanligaste rättigheten som berörs i klagomålen är rätten till radering. Det handlar ofta om att personuppgifter inte har raderats, trots att detta begärts. Den näst vanligaste rättigheten som berörs, är rätten till registerutdrag. Det handlar ofta då om att den klagande inte fått ut begärd information om vilka personuppgifter som verksamheterna hanterar.

”De här är viktiga rättigheter som syftar till att ge medborgarna större kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Mängden klagomål indikerar att företag och andra organisationer måste bli bättre på att leva upp till dessa rättigheter”, påpekar Christina Torell.

Mer än var tionde klagomål handlar om att medborgarna upplever brister i säkerheten i hanteringen av deras personuppgifter, till exempel att känsliga personuppgifter mejlas utan kryptering.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.