Mångfald blir ny viktig fråga för ST

ST2003-11-25
Lönepolitik, jämställdhet, ledarskap och mångfald blir STs politiska mål. Kongressen beslöt också att införa nya system för avgifter och anslag.

STs kongress hölls i Stockholm den 11–13 november och den ”gick som smort”. De 131 kongressombuden visade stor disciplin och höll genomgående talartiderna.

I de flesta fall följde kongressen styrelsens förslag, både när det gäller riktlinjer för verksamhet, ekonomi och motioner.

 

En viktig avvikelse blev det dock. Kongressombuden ville lyfta fram arbetet för mångfald på arbetsplatsen mer än vad styrelsen ville.

Efter inlägg från bland annat Alejandra Pizarro, ST-ATF, och yrkanden från Patrik Lindblad och Micke Andersson, ST-Post, infördes mångfald som nytt politiskt mål för ST.

Övriga politikområden, som antogs enligt förbundsstyrelsens förslag, är lönepolitik (se särskild artikel), jämställdhet och ledarskap.

 

I korthet beslöt kongressen också följande:

  • Fler högskoleutbildade behövs inom STs område och att utgångspunkten för STs arbete är den attraktiva arbetsplatsen. Medlemmarna ska till exempel ha inflytande över det fackliga arbetet och de egna arbetsuppgifterna, kunna kompetensutvecklas i jobbet och deras erfarenhetskompetens ska uppvärderas och valideras.
  • Cheferna ska ha förutsättningar att utöva ett gott ledarskap genom tydliga uppdrag och mål och detta ska genomsyra arbetsplatsens organisation. Både chefer och medarbetare ska ha möjlighet att ”etrappa ner”e eller byta arbetsuppgifter med ökad ålder.
  • Inga skillnader får finnas mellan mäns och kvinnors villkor. Det ska vara möjligt att kombinera förvärvsliv med familj och fritid. Arbetsmiljön ska vara sådan att man håller sig frisk. Arbetsplatsen ska vara öppen, kritik ska tillåtas utan risk för repressalier.
  • Regionkonferenser och regionråd blir förbundets plattform för regional och lokal samverkan. Det sistnämnda innebär att STs distrikt numera är historia (se artikel på sidan 7).

När det gäller nytt avgiftssystem och anslagssystem yrkade till exempel Lena Berglund, ST-Lantmäteri, avslag till förbundsstyrelsens förslag. Hon ville ha kvar grundanslaget till avdelningarna på 19,5 kronor per medlem.

Styrelsens förslag gick dock igenom.

 

Det nya avgiftssystemet införs från den 1 juli 2004. Avgiftsklasserna bygger på 1000-kronorsintervaller och i takt med medlemmarnas löneutveckling läggs fler klasser till.

Från den 1 januari 2005 tas grundanslaget på 19,50 kronor till avdelningarna bort – därmed sänks medlemmens avgift med motsvarande summa.

Avdelningarna ska därefter ta ut lokala avgifter när de anser det nödvändigt. Styrelsens motivering är att avgiften ska anpassas till den verksamhet den enskilda avdelningen vill bedriva.

För att kompensera avdelningarna för skillnad i geografisk struktur ökas det geografiska tillägget. Särskilda övergångsregler för anslagen gäller under en period.

Kongressen fastslog också att rekryteringsmålet i genomsnitt är 8000 nya medlemmar per år utom nästa år då det satts till 7000.

 

Även STs långtidsbudget för 2004–2008 klubbades igenom helt i enlighet med styrelseförslaget. Det betyder att budgeten för 2004 och 2005 går med underskott med fem respektive fyra miljoner kronor. Åren därefter ska det bli överskott.

Budgeten utgår från ett medlemsantal på 76000, arbetslösa medlemmar inräknade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.