Medicinbidrag byttes mot pension

SKATTEVERKET2014-03-20

Ett nytt omställningsavtal på Skatteverket slopar ersättningen för läkarvård och medicin. I stället får medarbetarna bland annat större insättningar till tjänstepensionen och generösare skrivningar om delpension.

Arbetsgivaren ville slopa förmånerna för medicin och läkarvård på grund av den kostsamma administrationen av kvitton. Facken gick med på det i utbyte mot bättre tjänstepension, generösare riktlinjer för delpension samt riktade satsningar på friskvård och vid omplaceringar. Skatteverket ska i år och nästa år betala in 1 000 kronor extra för varje anställd till Kåpan, som förvaltar tjänstepensionen. Därefter sjunker avsättningen successivt till 700 kronor år 2018.

Bara hälften av de anställda utnyttjar förmånerna för medicin och läkarvård, framhåller STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin. Hon påpekar också att ersättningsreglerna i det centrala avtalet har försämrats genom åren.

– Tidigare var det fria läkarbesök. I dag får man bara 95 kronor per besök upp till högkostnadsskyddet, och förmånen beskattas.

Överenskommelsen har dock väckt kritik bland ST-medlemmar. Enligt Ing-Marie Sandin beror kritiken delvis på att arbetsgivarens information var bristfällig.

– De ville informera först. När jag sedan gick ut med information blev det inte så mycket reaktioner.

Ing-Marie Sandin säger att hon kan förstå att vissa medlemmar med kroniska sjukdomar vill ha ersättningen kvar, men framhåller att man måste se till helheten i avtalet.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar konstaterar att det centrala avtalet är dispositivt när det gäller om ersättningar för läkemedel och vård, och att det därmed kan ändras lokalt.

– Vi vill ha kvar förmånerna i det centrala avtalet. Men man utverkar ett ganska litet värde till en hög administrativ kostnad, så om arbetsgivaren vill ta bort det lokalt har facket ett givet förhandlingsutrymme.

Delpensionen har länge varit en tvistefråga. I det nya omställningsavtalet har arbetsgivaren gått med på att ta bort en rekommendation om att tillämpa reglerna ”med en mycket hög grad av restriktivitet”. Nu rekommenderas lokala chefer att ”i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål” om delpension.

Men inom i ST-avdelningen finns tvivel om att ledningen verkligen bytt fot. I Södra regionen har regionskattechef Lars Altsäter beslutat att inga nya delpensioner ska beviljas förrän tidigast i oktober eller november. Motiveringen är att regionen först ska göra en så kallad målbild, en bild av verksamhetens behov framöver.

STs sektionsordförande Maria Arveheim säger att varken ST eller Saco delar Lars Altsäters bedömning. Just nu väntar 12-14 medarbetare på besked om sin ansökan om delpension.

– Vi kommer att driva frågan vidare till myndighetsnivån. Det är tydligt att Lars Altsäter inte bryr sig om det nya avtalet. Jag kan förstå att verksamheten måste styra, men detta går att lösa.

Lars Altsäter säger till Publikt att han tycker att regionen följer avtalet.

– Vi ska pröva ansökningar mot verksamhetens behov, och det kan vi göra när vi har en målbild.

Om det nya avtalet inte fungerar är det en förtroendefråga, understryker STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA