Migrationsverket förbereder för ny flyktingvåg

MIGRATIONSVERKET 2022-02-25

Migrationsverket bedömer att kriget i Ukraina kan leda till att flyktingar från landet söker sig till Sverige. Enligt ett pressmeddelande har myndigheten beredskap om antalet asylsökande från Ukraina ökar.

Migrationsverkets bedömning är att situationen i Ukraina kan resultera i att ukrainare behöver fly både inom landet och till närliggande länder. Även till Sverige kan det komma fler flyktingar från Ukraina. Migrationsverket kan enligt pressmeddelandet hantera ett ökat antal asylsökande inom ramen för det nuvarande mottagningssystemet och kan vid behov öka kapaciteten.

”Konsekvenserna av den pågående väpnade konflikten i Ukraina är svåra att överblicka. Vi följer händelserna noga och har beredskap för fler asylsökande från Ukraina. I nuläget har vi dock inte sett någon ökning”, framhåller avdelningschef Magnus Önnestig i pressmeddelandet.

Migrationsverket hanterar utvecklingen i Ukraina som en särskild händelse sedan tidigare i veckan. Det innebär bland annat att myndigheten har gått upp i stabsläge. Syftet är att kunna arbeta samordnat och effektivt både internt och gentemot externa aktörer.

”Vi har, liksom samhället i stort, dragit erfarenheter från tidigare då många människor sökt skydd i Sverige. Vi har idag också en tydligare ansvarsfördelning och en ökad samverkan med andra myndigheter och aktörer. Bland annat har Migrationsverket nära kontakter med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB”, förklarar Magnus Önnestig.

Migrationsverket har också stoppat alla ut- och avvisningar till Ukraina efter invasionen. Myndigheten kommer tills vidare inte heller att fatta några beslut i asylärenden som gäller sökande från Ukraina.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.