Svenska fack fördömer invasionen

UKRAINA2022-02-24
TCO, LO och Saco fördömer i ett gemensamt uttalande den ryska invasionen av Ukraina. De fackliga centralorganisationerna uppmanar också alla demokratiska aktörer att bidra till att stoppa den ryska regimens desinformation.

Ryssland har startat ett krig i strid med rättsliga principer i FN och världssamfundet, konstaterar LO, TCO och Saco. Ryssland ensamt står ansvarigt för den förödelse och det lidande det ukrainska folken nu får utstå, sägs det i uttalandet.

De fackliga centralorganisationerna påtalar att den ryska regeringens agerande innebär att den inte respekterar Sveriges och övriga europeiska länders självständighet och demokrati.

Uttalandet utmynnar i krav på omedelbart stopp för Rysslands aggression, lösningar via diplomati och förhandlingar samt återgång till och respekt för Minskavtalet, som tillkom efter Rysslands förra invasion och ockupation av Krim 2014.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Internationellt