Varje vecka kommer flera hjälpsändningar med mediciner, skyddsvästar och andra bristvaror till Ukraina genom fackliga nätverk utanför och inne i landet.
Varje vecka kommer flera hjälpsändningar med mediciner, skyddsvästar och andra bristvaror till Ukraina genom fackliga nätverk utanför och inne i landet.

ST stöttar hjälpsändningar till Ukraina

UKRAINA2022-04-21
ST har skänkt nära en halv miljon kronor till det fackliga nätverk som ser till att hjälpsändningar med förnödenheter når Ukraina varje vecka. STs internationella sekreterare Karin Brunzell är imponerad över arbetet. ”Jag är otroligt stolt över nätverket och att hjälpen har blivit så effektiv, så snabbt”, säger hon.

När de första hjälpsändningarna med mediciner, skyddsvästar, stormkök och andra bristvaror nådde Ukraina tack vare den fackliga insamlingen Trade unionen lifeline hade det inte ens gått tre veckor sedan Rysslands invasion av landet.

Hjälparbetet, där fackliga nätverk utanför och inne i Ukraina organiserar inköp och distribution av förnödenheter, byggdes upp på mycket kort tid på initiativ av ungdomsnätverket inom fackförbundet State Employees Union of Ukraine, SEUU, som ST sedan länge samarbetat med.

Tillsammans med Kievs regionala fackliga råd och den ideella organisationen Labour Initiatives har ungdomsnätverket kontakt med fackliga medlemmar över hela Ukraina. De vet vilka behov som finns på marken och ser till att hjälpen faktiskt når fram, berättar STs internationella sekreterare Karin Brunzell.

– Det är det som efterfrågas som faktiskt köps in, ofta i Litauen eller Polen, vilket är nyckeln till att arbetet är så effektivt och pricksäkert. Det är inte skänkta nallebjörnar som lämnats vid gränsen som kommer utan varor som verkligen behövs, säger Karin Brunzell.

Hjälpsändningarna går ofta till Kiev med tåg och vidare med bilar till andra delar av landet. Arbetet på plats leds av SEUUs ungdomsnätverks ordförande Ivanna Khrapko.

Karin Brunzell stöttar nätverket och har bland annat organiserat insamlingen av bidrag från nordiska fackförbund. STs förbundsstyrelse har öronmärkt 200 000 kronor till hjälpinsatserna. Nästan lika mycket har kommit in från STs avdelningar genom förbundets solidaritetsfond.

Totalt handlar det om miljonbelopp som har skänkts av fackliga organisationer från olika europeiska länder, berättar Karin Brunzell.

– Pengarna skickas i mindre portioner utifrån de behov som finns. De får absolut inte gå till vapen men kan användas till mycket annat, som skyddsutrustning och mediciner som det råder stor brist på. De kan också gå till enskilda personer som har fått huset bombat som kan få en summa pengar för att klara sig några dagar, säger hon.

Det internationella stödet betyder mycket för ungdomsnätverket, berättar Karin Brunzell, även om det också finns en besvikelse över att ryska fackförbund inte har uteslutits ur internationella fackliga samarbeten.

– Men att andra fackförbund samlar in pengar och skickar till dem är det stöd som håller dem uppe. Jag känner mig otroligt stolt över nätverket och att hjälpen har blivit så effektiv, så snabbt, säger Karin Brunzell.

Så länge kriget pågår fortsätter hjälpsändningarna som nu sker fler gånger per vecka. I ett senare skede ska pengarna gå till återuppbyggnaden av landet och stöd till det civila samhället. I det arbetet vill ST spela en aktiv roll, även om det ännu inte är klart vilken form det kommer att ske, berättar Karin Brunzell.

Inom ramen för STs pågående utvecklingsprojekt med fackliga ledare och anställda i fackförbundet SEUU, som bygger på stöd från organisationen Union to Union, har en av ungdomsnätverkets ledare, Oksana Huz Blanc, anställts på STs kansli. Hon har tidigare berättat om sin flykt från Kiev till Stockholm för Publikt.

Nu kommer hon att arbeta med STs utvärdering av utvecklingsprojektet med SEUU samt göra informationsinsatser och översättningar. På längre sikt hoppas Karin Brunzell att Oksana Huz Blanc kan medverka i STs fortsatta arbete med att stärka fackföreningsrörelsen och demokratiarbetet i regionen.

– Vi har påbörjat vår planering för hur vi ska arbeta när det blir fred för att bidra till ett demokratiskt civilsamhälle i Ukraina. Där hoppas vi kunna använda hennes specifika kompetens, säger Karin Brunzell.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.