Oksana Huz Blanc har varit ledare för ett ungdomsfackligt nätverk i STs systerförbund SEUU i Ukraina. Nu har hon flytt till Sverige.
Bild: Alexander Armiento
Oksana Huz Blanc har varit ledare för ett ungdomsfackligt nätverk i STs systerförbund SEUU i Ukraina. Nu har hon flytt till Sverige.

Ryssland stängde fackets kontor i ockuperade Cherson

UKRAINA2022-08-24

De ukrainska fackföreningarna i den ryskockuperade Chersonregionen har krossats. Det säger Oksana Huz, flykting från Cherson och i dag ombudsman på ST. En ny, ryskstödd fackförening har startats.

I början av sommaren attackerade beväpnade män Fackföreningarnas hus i Cherson och förseglade byggnaden. Sedan dess har inga fackliga organisationer haft tillträde dit. I stället har ockupationsmakten inrättat en ny ”fackförening”, berättar Oksana Huz, som varit facklig ledare i STs systerorganisation SEUU i Ukraina och nu arbetar på STs kansli i Stockholm.

– De har tagit dit folk från Ryssland och Krim för att integrera den med det ryska systemet för fackföreningar. Men de säger att det är en normal fackförening med främsta syfte att teckna kollektivavtal.

Oksana Huz har täta kontakter med personer i Cherson och säger att en omfattande förryskning pågår på alla samhällsområden. Från 1 september gäller att offentliganställda för att behålla sin tjänst måste ansöka om ryskt medborgarskap. Sedan Ukraina slutade betala ut löner i området gör Ryssland det, i rubel.

Den ryskkontrollerade administrationen i Cherson har hållit möten för anställda i en rad offentliga verksamheter och gett information om de nya arbetsvillkoren. De anställda erbjöds även att skriva under en lojalitetsförklaring.

Ryssland står nu också för alla utbetalningar i socialförsäkringssystemet och andra bidrag. Det krävs ryska konton för att använda exempelvis el och gas, och sjukvårdspersonal från Ryssland och Krim har kallats in för att fylla det tomrum inom vården som flyktingar lämnat efter sig.

– Steg för steg tar de över vardagslivet. Cherson är ju inte officiellt ryskt territorium, men i praktiken talar allt för att man är det, säger Oksana Huz.

Hon framhåller att situationen kompliceras av att den ukrainska regeringen uppmanar befolkningen att evakuera och pekar ut dem som stannar som kollaboratörer. Enskilda parlamentsledamöter har även föreslagit att det ska vara brottsligt att arbeta för ockupanten i offentlig tjänst, och att de som gör det kan straffas när Cherson befrias.

Detta är ett stort problem och kan leda till ökande motsättningar mellan ukrainare i rysk- respektive ukrainskkontrollerade områden, anser Oksana Huz.

– Visst finns kollaboratörer, men de flesta försöker bara överleva. Man måste ha arbete och lön för att klara sig, och att fly är både dyrt och farligt. Dessutom har Ryssland listor över personer som arbetat på myndigheter, och de skulle fängslas om de försökte åka.

Ytterligare en komplikation, bedömer hon, är att de bidrag och ersättningar som betalas i rubel ofta ligger på en högre nivå än de som Ukraina betalar. Det gäller i synnerhet mödrapenningen, som lämnas i en stor klumpsumma och kan användas relativt fritt. Priset på el och gas har också sänkts under ockupationen.

– Det finns en risk att en del börjar fundera på vad som händer med sådana saker om Ukraina tar tillbaka Cherson.

Ytterligare en åtgärd som Ryssland gjort, möjligen i syfte att vinna befolkningens hjärtan, är att servera gratis vodka på gator och torg.

– Jag har sett det på foton, och jag har hört av personer som är i Cherson att många är berusade på gatorna. De flesta är arbetslösa män, som bara går och driver. De kanske slutar tänka på att kämpa.

Enligt Oksana Huz arbetar SEUU fortsatt aktivt med humanitärt stöd till medlemmar, både i ukrainskkontrollerade områden och områden som ockuperas av Ryssland. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.