ST höll facklig utbildning i Ukraina

UKRAINA2023-09-28

STs samarbete med det ukrainska fackförbundet SEUU har fortsatt under kriget i Ukraina. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

STs fackliga systerorganisation i Ukraina, SEUU, har drabbats hårt av krigets följdverkningar och medlemsantalet har halverats. Enligt STs internationella handläggare Magnus Runsten beror medlemstappet bland annat på att många statligt anställda har fått det svårt ekonomiskt, men också på att delar av landets territorium är under rysk kontroll och att hela städer som Mariupol och Bachmut har förstörts.

ST har haft ett långvarigt samarbete med SEUU och fokuserar numera på att stötta yngre fackliga ledare, berättar han.

– De har potential att driva den förändring som behövs för att den fackliga rörelsen ska överleva kriget och ha relevans, säger Magnus Runsten.

Enligt Magnus Runsten varierar den fackliga verksamheten lokalt beroende på relationen mellan parterna och hur starkt man påverkats av kriget. Ett moment i utbildningen gällde just att bedriva fackligt arbete i krig.

– Utbildningen gav deltagarna ett andrum, de kunde lära av varandra och bygga nätverk.

En del av de fackligt aktiva i SEUU deltar för närvarande i det militära försvaret av landet. En fackligt engagerad soldat hörde av sig under utbildningsveckan för att höra hur det gick.

– Han var så nyfiken. Kanske behövde han påminna sig om den civila tillvaron. Det är ju trots allt möjligheten att kunna leva ett vanligt liv de kämpar för, säger Magnus Runsten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA