Bild: Maja Brand/Union to Union

Starka fack i Ukraina är en förutsättning för hållbart bistånd

DEBATT: BISTÅND2022-12-01

I arbetet för att stoppa kriget och återuppbygga Ukraina spelar svenska fackförbund en viktig roll, skriver Union to Unions generalsekreterare Maria Nyberg. Hon efterlyser besked om hur regeringen ser på fackföreningsrörelsens roll i ett ansvarsfullt utvecklingssamarbete.

Förödelsen i krigets Ukraina är massiv och tanken på återuppbyggnaden kan kännas både avlägsen och övermäktig. Vi välkomnar därför regeringens prioritering av politiskt och ekonomiskt stöd till Ukraina.

Men vi behöver svar på hur regeringen tänker driva ett ansvarsfullt utvecklingssamarbete, där den svenska fackföreningsrörelsen behöver vara en självklar del i återuppbyggnaden.

I länder där det inte finns fria fackförbund råder det en obalans i maktförhållandena i hela samhället. Ett tydligt exempel på detta är Ukrainas grannland Belarus, där de tillfälliga, osäkra anställningarna dominerar och demokratirörelsen nu tvingats till reträtt.

Vi ser också hur bristen på demokrati och yttrandefrihet accelererar globalt, och årets Global Rights Index, världsfacket ITUCs årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, visar att våld och repressalier ligger på historiskt höga nivåer.

I krigets Ukraina ser vi betydelsen av facklig styrka och organisering. Under många år har svenska fackförbund och fackförbundens bistånds- och solidaritetsorganisation Union to Union samarbetat med ukrainska kollegor för stärkta mänskliga rättigheter i arbetslivet. Tack vare ett utbildningssamarbete med Fackförbundet ST var det ukrainska statstjänstemannafacket State Employees’ Union of Ukraine, SEUU, välorganiserat när Vladimir Putin beslutade att anfalla Ukraina, och kunde snabbt styra om verksamheten och undsätta människor.

Ett exempel på det fackliga utvecklingssamarbetets betydelse är att unga fackliga ledare som ST samarbetat med och utbildat har gått samman med ledare från andra fackförbund. Tillsammans har de bildat ungdomsnätverket ”Trade Union Lifeline”, som prisats för sina insatser med att samla in och sprida förnödenheter, hjälpa medlemmar att få ut sina löner, dokumentera krigets förödelse samt berätta för omvärlden om kampen för ett fritt Ukraina.

Fram till regeringsskiftet har Union to Union och flera fackförbund haft en nära dialog med Regeringskansliet om återuppbyggnaden av Ukraina. Solidariteten med våra kollegor i Ukraina är fortsatt stark och viljan stor att fortsätta ett resultatinriktat och effektivt utvecklingssamarbete.

Vi ser att Sverige under lång tid framöver måste ha ett bistånd till Ukraina som värnar och skapar utrymme för fackligt aktiva. Det fackliga utvecklingssamarbetet är ett viktigt verktyg för att utrota fattigdom, skapa anständiga jobb och minska ojämlikheter när handel och utveckling knyts ihop i den nya regeringens politik.

Ukrainas frihet är en angelägenhet för hela världen och i arbetet för att stoppa kriget och återuppbygga Ukraina spelar svenska fackförbund en viktig roll. Den insikten hoppas jag att Sveriges regering delar.

Maria Nyberg
Generalsekreterare för Union to Union, de svenska fackförbundens bistånds- och solidaritetsorganisation.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.