SEUUs ordförande Yurii Pizhuk.
Bild: Malin Hansson
SEUUs ordförande Yurii Pizhuk.

Ukrainafack lär sig om e-utbildning av ST

UKRAINA2021-11-02

Facket för statstjänstemän i Ukraina har tryckts tillbaka, men har ambitionen att satsa på webbutbildningar av förtroendevalda och medlemmar. I veckan tar ST emot en delegation från fackförbundet SEUU.

ST och Ukrainas statstjänstemannafack SEUU har haft ett biståndssamarbete i över tio år. STs stöd till sin systerorganisation har framför allt handlat om utbildningar för att stärka demokratin i förbundet och för att facket ska ägna sig åt frågor som är viktiga för medlemmarna. Under Sovjettiden var facken underordnade regimen och sysslade mest med fritidsaktiviteter och semesterbostäder.

När Publikt gjorde ett reportage i Ukraina 2016 fanns ett relativt stort hopp i facket om framsteg i relation till de statliga arbetsgivarna och politikerna. Några år senare slöts ett trepartsavtal mellan arbetsgivare, fack och regeringen om en så kallad social dialog mellan parterna.

Men den nuvarande regeringen under president Volodomyr Zelenski har inneburit flera bakslag, säger SEUUs ordförande Yurii Pizhuk på Sverigebesök.

– Lagar till skydd för anställda har minimerats, och i lagen om statstjänstemän har man tagit bort alla regler om dialog med fackföreningar. Exempelvis blir vi inte tillfrågade när det är aktuellt med uppsägningar eller andra organisatoriska förändringar.

Tillbakagången har lett till ett medlemsras, men trots det har samarbetet med ST burit frukt i kraftigt utökade fackliga utbildningar. Under det pågående besöket i Stockholm ska företrädarna för SEUU bland annat titta närmare på STs fackliga webbutbildningar.

– Vi har ett nationellt utbildningscenter, fyra regionala centra och en tränarpool. Men det räcker inte, och därför är det intressant för oss att utforma en e-learningplattform, säger Yurii Pizhuk.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA