Migrationsverket klarar inte målen

MIGRATIONSVERKET2018-11-26
Krav på ökade besparingar gör att Migrationsverket inte kan leva upp till målet att öka takten när det gäller beslut i asylärenden. I en ny prognos för året sänks antalet avgjorda ärenden från 50 000 till 47 000 ärenden.

På grund av de besparingar som genomförts har Migrationsverket inte klarat att fatta beslut i den takt som planerats. Antalet avgjorda asylärenden under året sänks från förra prognosens 50 000 till 47 000 beslut. Under 2018 har Migrationsverket genomfört omfattande neddragningar. De direkta konsekvenserna har bland annat varit en lägre bemanning och produktivitet, vilket i sin tur försvårat myndighetens möjligheter att nå målen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Antalet anställda inom myndigheten har sedan oktober 2017 minskat med drygt 1 600 personer.

”I tider av stora besparingar skapar osäkerheten i sig negativa konsekvenser på myndighetens möjligheter att uppnå våra mål. Det handlar om att folk slutar, vi tappar viktig kompetens och blir mindre effektiva”, kommenterar planeringschefen Henrik Holmer den nya prognosen på myndighetens webbplats.

Migrationsverket bedömer att det inte går att nå målen för kortare handläggningstider och mindre mottagningssystem om myndigheten inte får mer pengar. Vid alltför kraftiga besparingar bedömer Migrationsverket att den negativa utvecklingen tilltar. Med oönskad personalomsättning riskerar myndighetens förmåga att uppnå målen att försämras. Avsedda besparingar leder i stället till en mindre effektiv verksamhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande.

Enligt Migrationsverkets beräkningar fattas 320 miljoner kronor i övergångsbudgeten, i förhållande till vad myndigheten behöver.

Prognosens huvudscenario utgår från att den tillfälliga lagen om begränsade möjlighet till uppehållstillstånd upphör enligt nuvarande riksdagsbeslut. Det leder till att antalet asylsökande ökar till cirka 26 000 under 2019 och cirka 33 000 under 2020. En alternativ prognos för vad som händer om den tillfälliga lagen förlängs visar att antalet asylsökande blir 21 000 nästa år, vilket är lika många som under 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.