Migrationsverket nyanställer parallellt med neddragningar

MIGRATIONSVERKET2018-10-30
Migrationsverket har under det senaste året genomfört en omfattande neddragning och sagt upp hundratals medarbetare. Men nu har så många lämnat myndigheten att man parallellt blivit tvungen att nyrekrytera 600 personer. Migrationsverket har misslyckats i sin neddragningsprocess, anser ST.
Av:  Jens Kärrman,  Alexander Armiento

Som en följd av det stora antalet asylsökande växte Migrationsverkets personalstyrka 2015 och efterföljande år. Som mest hade myndigheten 8 500 anställda under 2017. Men när antalet asylsökande blev färre, så minskade också budgeten och ledningen beslutade att verksamheten måste anpassas. En tredjedel av personalen skulle bort.

Under 2018 kommer 2 200 anställda att lämna myndigheten. 600 personer har sagts upp och 700 har sagt upp sig själva. Resten är pensionsavgångar och avslutade visstidsanställningar.

Att fler anställda än planerat själva valt att sluta har inneburit att det nu saknas personal. Under året har myndighetens regioner anmält att de behöver nyanställa drygt 600 personer, varav drygt 200 är tillsvidareanställningar. Rekryteringarna pågår eller är redan genomförda.

STs avdelningsordförande vid Migrationsverket, Sanna Norblad, menar att omställningen har skapat en oro som har stört produktionen. Hon anser att neddragningarna skötts sämre än vid tidigare tillfällen.

– Tidigare har man varit tydlig med kretsläggningen. Nu förhandlades kretsläggningen på varje ort, vilket ledde till att hela havet stormade. Eftersom det var så oklart och otryggt, sökte sig många härifrån, medarbetare som man kanske hade velat behålla, säger Sanna Norblad.

Helene Lindahl, chef för enheten för HR-partner vid Migrationsverket, säger till Publikt att det snarare är omfattningen av nedskärningarna än kretsindelningen som orsakat problem:

– Den här neddragningen var i volym så mycket större än tidigare och gick över nästan alla grupper. Jag tror att det är mer volymen som gör att det upplevs som rörigt.

Publikt har i ett reportage besökt Migrationsverkets region nord, där 312 anställda varslades om uppsägning i slutet av 2017. När medarbetare sedan sade upp sig själva ledde det till ett personalbehov på nästan 100 personer. Flera som hade fasta anställningar har nu återanställts som vikarier.

Läs reportaget i det kommande numret av Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.