Fortsatt oenighet om uppsägningar på Migrationsverket

MIGRATIONSVERKET2018-02-13

ST och arbetsgivaren på Migrationsverket står fortfarande långt ifrån varandra när det gäller hur nedskärningarna ska hanteras. En central förhandling om övertalighet i region nord slutade i oenighet.

Migrationsverkets region nord varslar 312 medarbetare i Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Boden om uppsägning. ST har deltagit i såväl lokala som centrala förhandlingar utan att kunna enas med arbetsgivaren.

Oenigheten gäller bland annat kretsindelningen. ST anser exempelvis att det är fel att placera teamledare i olika kretsar beroende på verksamhetsområde, vilket skett på vissa orter.

– Vi har utgått från arbetsgivarens egna befattningsbeskrivningar, säger Linus Olsson, vice ordförande i ST-sektionen. Alla ska coacha, leda och fördela arbetet. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att motivera olika kretsar.

Enda skillnaden är att de som arbetar i tillståndsprövning även arbetar operativt, vilket teamledarna inom asylprövning och mottagning inte gör.

ST ifrågasätter också arbetsgivarens uppgifter om medarbetares anställningstid i staten, som avgör vem som får stanna och vem som får gå.

– Vi såg redan från början felaktigheter i fall där vi hade direkt kännedom, och arbetsgivaren har fått göra korrigeringar under förhandlingen, berättar Linus Olsson. Vi anser att arbetsgivaren har för bråttom och att det blir rättsosäkert.

Migrationsverkets tillförordnade HR-direktör Kristina Hwargård menar dock att alla berörda har fått information om att de ska upplysa om sin arbetstid i staten.

– Vi har förmedlat det via verksnätet och chefer, och sedan har medarbetaren också ett ansvar, säger hon. Och om en medarbetare kommer på att det blivit fel rättar vi självklart till det.

Hon avfärdar kritiken mot kretsindelningen.

– Det ska vara jämförbara arbetsuppgifter, och de skiljer sig mellan olika verksamhetsområden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA