ST vid Migrationsverket: "Det finns ingen dialog"

MIGRATIONSVERKET2018-01-11

I år ska Migrationsverket säga upp tusentals anställda, men fortfarande saknas en central överenskommelse om turordningskretsar. ST efterlyser en bemanningsplan och riskbedömning. ”Det finns ingen dialog”, säger avdelningsordförande Sanna Norblad.

Facket kallades till förhandling om turordningskretsar direkt efter jul, men det blev aldrig några förhandlingar värda namnet, enligt Sanna Norblad.

– Det finns ingen dialog, så vi kom inte fram till någon överenskommelse.

Neddragningarna har varit kända i över ett år, så arbetsgivaren har haft god tid på sig att planera, säger Sanna Norblad, som framför allt saknar en plan för hur bemanningen ska se ut framöver.

Hon ifrågasätter också underlaget – bland annat beräkningen av de enskilda medarbetarnas anställningstid i staten.

– Vi vill ha vidsträckta kretsar, så att inte de mest erfarna beslutsfattarna och handläggarna försvinner. Migrationsverket har stora och viktiga uppdrag framöver och frågan är vem som ska utföra dem.

Trots att vi är mitt i neddragningarna, så vet många anställda inte om de får jobba kvar, säger Sanna Norblad.

– Vi står för att säkerställa arbetsrätten och måste få ledningen att förstå att omställningsarbetet inte fungerar nu.

Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
Bild: Casper Hedberg
Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.

Turordningsavtalet

Grundregeln vid uppsägningar finns i lagen om anställningsskydd: turordningen sker utifrån anställningstid – sist in, först ut. Men i staten finns ett särskilt turordningsavtal som reglerar hur uppsägningar ska gå till. Vid arbetsbrist delas de anställda in i turordningskretsar. I varje krets ingår anställda med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på samma ort. Den som har kortast anställningstid i kretsen sägs upp först.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA