"Vi försöker hantera det så bra som möjligt"

MIGRATIONSVERKET2018-01-12

”Det var inte möjligt att teckna ett kollektivavtal om turordningsindelningen, så vi avslutade förhandlingen”, säger Migrationsverkets HR-direktör Kristina Hwargård. Nu fortsätter de regionala förhandlingarna om vilka av myndighetens anställda som ska sägas upp.

I år räknar Migrationsverket med att minska personalstyrkan med cirka 2 500 medarbetare och förhandlingarna om turordningskretsar är i full gång i de sex regionerna.

Sedan i somras har parterna förhandlat om ett övergripande kollektivavtal om turordningsindelningen för hela myndigheten. Men de planerna har gått i stöpet.

STs avdelningsordförande Sanna Norberg anser att det saknas en dialog med arbetsgivaren och menar att den senaste förhandlingen i december inte var värd namnet.

Myndighetens tillförordnade HR-direktör Kristina Hwargård säger till Publikt att man försökt få ett kollektivavtal till stånd, men att det inte varit möjligt.

– Vi är ju fyra parter och även de tre arbetstagarorganisationerna ST, Seko och Saco, står långt ifrån varandra.

Men hon säger också att hon inte vill stänga dörren helt, utan kan tänka sig att öppna förhandlingarna igen om ST och Saco kommer med ett gemensamt förslag.

Kristina Hwargård säger att hon förstår att det finns en oro bland medarbetarna, då man ännu inte vet vilka som berörs av neddragningarna.

– Många väntar på besked och vi försöker hantera det så bra som möjligt. Men vi måste ta hänsyn till arbetsrätten och förhandla i flera steg. Lagen om anställningsskydd och turordningsavtalet är vår vägledning, förklarar hon.

Kristina Hwargård på Migrationsverket.
Bild: Tomislav Stjepic
Kristina Hwargård på Migrationsverket.

Turordningsavtalet

Vid uppsägningar är grundregeln i lagen om anställningsskydd, las, att de anställda turordnas utifrån sin anställningstid. Men i staten finns ett särskilt avtal, turas, som reglerar hur uppsägningar ska gå till. Vid arbetsbrist delas de anställda in i turordningskretsar. I varje krets ingår anställda med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på samma ort. Den som har kortast anställningstid i kretsen sägs upp först.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA