Mindre anmärkningar för STs a-kassa

A-KASSAN2021-02-03
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har granskat STs a-kassa. Enligt granskningen fungerar a-kassan bra, men IAF riktar kritik mot brister i dokumentationen vid återkrav.

IAF har granskat STs a-kassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Enligt IAF har a-kassan god förvaltning samt goda organisatoriska och allmänna förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Enligt IAFs rapport har STs a-kassa dokumenterade rutiner för intern styrning och kontroll. Sammantaget bedömer IAF att man bedriver ett tillfredsställande arbete även med kontrollen av enskilda ärenden.

Under granskningen har IAF upptäckt brister i a-kassans dokumentation i samband med återkrav. Enligt rapporten har man inte tillräckligt dokumenterat sina överväganden om eventuell uteslutning eller frånkännande i samband med återkraven. Men enligt den avslutande bedömningen har a-kassan ändå vidtagit tillräckliga åtgärder. Därför behövs ingen ytterligare uppföljning. 

IAF anser i övrigt att de allra flesta ärenden har hanterats på ett bra sätt. Det går lätt att följa ärendena och STs a-kassa dokumenterar och utreder relevanta uppgifter. I de flesta fall formulerar man sig tydligt i kommunikationen med medlemmarna, och relevanta laghänvisningar framgår i de beslut kassan skickar till medlemmarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.