Tomt campus vid Umeå universitet.
Bild: Maria Groth/Mostphotos
Tomt campus vid Umeå universitet.

Minskad aktivitet på campus under pandemin

HÖGSKOLAN2021-06-07
Aktiviteten på lärosätenas campus minskade kraftigt under pandemin, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Rapporten bygger på användningen av mobiltelefoner vid åtta campus.

UKÄ har undersökt om och hur aktiviteten på campus förändrats på grund av regeringens beslut för att minska smittspridningen under pandemin. UKÄ har följt mobiltelefonaktiviteten på campus vid åtta lärosäten mellan januari 2019 och april 2021. Resultaten visar enligt ett pressmeddelande på en kraftigt minskad aktivitet. Lärosätena ställde snabbt om stora delar av verksamheten från campus till hemarbete och distansstudier.

Enligt UKÄ har coronapandemin lett till genomgripande konsekvenser på högskolan. Aktiviteten på campus sjönk kraftigt redan i mars 2020, efter regeringens rekommendation att all undervisning på högskolan skulle ske på distans. I början av hösten 2020 ökade aktiviteten igen, men minskade sedan kraftigt i samband med att smittspridningen återigen tog fart. Att regeringen tog bort rekommendationen om distansundervisning 15 juni 2020 var enligt UKÄ en förutsättning för att lärosätena skulle kunna öppna upp campus under hösten 2020.

”Vi har sett att det skett på vissa campus, men aktiviteten minskade igen under senhösten 2020 när smittspridningen i samhället ökade. När regeringen 24 november förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare var aktiviteten redan låg på campus, och ändringen verkar inte ha lett till ytterligare minskningar i aktiviteten på campus. Lärosätena har själva alltså agerat för att bidra till att minska smittspridningen innan regeringsbeslutet”, konstaterar UKÄs utredare Fredrik Svensson i pressmeddelandet.

UKÄ kommer att fortsätta att följa utvecklingen när andelen vaccinerade ökar och restriktionerna lättas. För studien har UKÄ använt en tjänst som innehåller uppgifter om mobiltelefoners geografiska position och förflyttning inom ett givet område. Uppgifterna är enligt UKÄ anonymiserade och aggregerade.

Åtta campus i undersökningen

UKÄs undersökning omfattade åtta lärosäten:

  • Linköpings universitet, Linköping
  • Örebro universitet, Örebro
  • Stockholms universitet, Stockholm
  • Kungl. Tekniska högskolan och Försvarshögskolan, Stockholm
  • Karlstads universitet, Karlstad
  • Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna, Uppsala
  • Umeå universitet, Umeå
  • Luleå tekniska universitet, Luleå

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.