Bild: KASTO80/Mostphotos

Minskande intresse för högre utbildning

HÖGSKOLAN2023-02-24

Antalet studenter på högskolan minskade under höstterminen 2022. Minskningen beror främst på ett minskat antal svenska studerande. De inresande studenterna blev fler under samma period.

Preliminära uppgifter från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att 363 100 studenter var registrerade vid högskoleutbildningar på grund- eller avancerad nivå under höstterminen 2022. Antalet svenska studerande minskade med 13 500, medan antalet utländska studerande ökade med 1 100.

Antalet högskolenybörjare under höstterminen minskade också, från 73 600 hösten 2021 till 71 400 hösten 2022. De inresande nybörjarna ökade med nio procent till 18 300 studenter, 1 500 fler än föregående hösttermin.

UKÄ förklarar minskningen av svenska studerande med att pandemin ledde till att rekordmånga unga valde högskolan direkt efter gymnasiet höstterminen 2020. Antalet svenska nybörjare ökade i antal samtidigt som de inresande nybörjarna blev färre. Sedan restriktionerna upphört, och alternativen har blivit fler, har antalet svenska studenter minskat. I jämförelse med åren före pandemin är antalet svenska studenter däremot fortsatt stort, skriver UKÄ i rapporten.

Könsfördelningen bland studenterna var under höstterminen 61 procent kvinnor och 39 procent män. Det är utanför gränsen för en jämn könsfördelning, konstaterar UKÄ. Relationen är dock i nivå med hur det sett ut de senaste fem höstterminerna. Bland nybörjarna var 56 procent av studenterna kvinnor.

Preliminära siffror för söktrycket till vårterminen 2023 visar på ett fortsatt minskat intresse för högskolestudier. Uppgifter från Universitets- och högskolerådet om ansökningarna till högskolan inför våren 2023 visar enligt UKÄ på fem procent färre sökande jämfört med vårterminen 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA