Misstag bakom många personuppgiftsincidenter

INTEGRITET2023-06-08

Sextio procent av anmälningarna om personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, under förra året berodde på den mänskliga faktorn, enligt en ny rapport från myndigheten.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR är verksamheter i vissa fall skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Det kan enligt myndighetens rapport exempelvis handla om röjda patientjournaler, kunduppgifter som lagrats på en dator som sedan blivit stulen eller register som raderats av misstag. Under 2022 fick IMY in mer än 5 300 sådana anmälningar. Ändå misstänker IMY att det verkliga antalet inträffade incidenter kan vara tre gånger så stort.

”En av de rekommendationer vi lyfter fram i rapporten är just att verksamheter bör vidta olika organisatoriska och tekniska åtgärder för att minska risken för misstag. Det kan till exempel handla om att tekniskt förhindra att medarbetare sparar information på exempelvis usb-minnen eller att förhindra att icke godkända program och appar kan installeras på verksamhetens datorer eller mobiltelefoner”, förklarar analytikern Andrea Amft i ett pressmeddelande.

En nordisk jämförelse visar att Danmark är det land som har flest anmälda personuppgiftsincidenter, följt av Finland och Sverige. I förhållande till folkmängd rapporterades tre gånger så många incidenter i Danmark och dubbelt så många i Finland.

”Baserat på de här siffrorna drar vi slutsatsen att det sannolikt rapporteras betydligt färre incidenter till IMY än det faktiska antalet incidenter. Det kan handla om så många som 10 000 ytterligare incidenter årligen som borde rapporteras till oss, men antingen aldrig upptäckts eller som vi inte får anmälningar om”, konstaterar Andrea Amft.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA