Misstänkt mutbrott preskriberat

MUTOR2020-02-18
En tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.

De misstänkta mutbrotten ska ha begåtts i samband med att tjänstemannen arbetade med upphandling av konsulttjänster. Konsultens uppdrag var att hjälpa till med ”strategisk rådgivning i specifika it-frågor”, skriver Dagens Nyheter. Den stora it-upphandling som konsulten skulle hjälpa till med slutfördes 2014, och när myndighetsledningen år 2017 fattade misstankar om tjänstemannens roll hade viktig mejlkommunikation redan raderats från myndighetens servrar.

Men med hjälp av inhyrd it-forensisk expertis lyckades tillräckligt många raderade mejl återskapas ur gamla och raderade backuper. De återskapade mejlen, som publiceras av tidningen, visar att tjänstemannen och den anlitade konsulten hade mycket nära kontakter och bland annat diskuterade gemensamma middagar, golfresor och paraplydrinkar.

Konsulten kom därefter att sammanlagt fakturera Transportstyrelsen för 1 017 konsulttimmar, till ett samlat värde av 1,2 miljoner kronor exklusive moms.

Den aktuella medarbetaren har i dag andra arbetsuppgifter och är enligt Transportstyrelsen inte längre kontaktperson åt några leverantörer.

”Det här är ett beteende som naturligtvis är helt oacceptabelt. Den här typen av relation ska man inte ha som medarbetare med en konsult. I mejlen ser vi att det finns en risk att det faktiskt har förekommit mutor, att det var ett jävsförhållande och att det kunde finnas sådant som röjts som omfattas av tystnadsplikt och sekretess”, säger Transportstyrelsens personaldirektör Jaana Elo till Dagens Nyheter.

Tjänstemannen anmäldes till åklagare i juni 2018. Förundersökningen om misstänkt mutbrott leddes av åklagare vid Riksenheten mot korruption, men lades ned när preskriptionstiden gick ut förra året.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.