Museer slår larm om ekonomisk kris

MUSEERNA2022-02-09

De svenska museerna slår larm om att år av urholkad ekonomi leder till att inköp av nya föremål får stå tillbaka och underhåll av befintliga samlingar måste skjutas på framtiden.

Enligt en rapport från föreningen Sveriges museer tvingas museichefer runt om i landet välja bort insamling av samtidsföremål efter åratal av urholkad ekonomi.

”Vi ser en pågående urholkning av samhällets minne. De ansvariga behöver förstå vilka konsekvenser det får över tid. Priset vi alla kan få betala är stora gap i framtidens museisamlingar”, understryker Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare vid Sveriges Museer, i ett pressmeddelande.

Rapporten understryker att det svåra ekonomiska bakslaget genom halverat antal besökare under pandemins två år pressar museerna ytterligare.

”Utan föremål och relevanta berättelser har vi i framtiden ingen historia att levandegöra,” säger en av museicheferna i rapporten.

Chefer för 98 svenska museer har medverkat i rapporten om läget i museisektorn. Enligt rapporten har mer än vart femte museum ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Mer än varannan museichef larmar om att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar resurser att samla in vår samtid för framtida besökare.

”En positiv utveckling vi ser i rapporten är att dialogen mellan museerna och politiker förbättrats över tid. Det inger hopp om att de akuta samlingsfrågorna ska tas på allvar runt om i landet”, påpekar Maria B Olofsson i pressmeddelandet.

Nuvarande läge har enligt rapporten föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, som ytterligare kraftigt förvärrats av att besöksintäkterna rasat under två års tid i och med pandemin.

”Det stöd som delats ut har handlat om att minska effekterna av att de publika aktiviteterna minskat eller uteblivit. Allt har fokuserats på publika jippon och vilka oerhörda konsekvenser det fått. Ingen har pratat om vilka effekter det får för samlingarna, att man tvingats dra ner på underhåll, personal, åtgärder och annat som är kopplat till samlingarna bara för att överleva här och nu”, kommenterar en annan museichef i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Museer Kultur Corona
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA