Enligt regeringen har museerna goda förutsättningar att anpassa sin publika verksamhet så att den kan bedrivas på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Bild: Mostphotos
Enligt regeringen har museerna goda förutsättningar att anpassa sin publika verksamhet så att den kan bedrivas på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Museerna kan få öppna för begränsat antal besökare

MUSEERNA2021-02-18
Regeringen öppnar för att landets museer ska få ökade möjligheter att hålla öppet på ett ansvarsfullt sätt trots pandemin. Det framgår av de nya begränsningar som regeringen föreslagit.

Regeringen föreslår att den som bedriver en verksamhet som är öppen för allmänheten, som till exempel ett museum eller en konsthall, ska begränsa antalet besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och undvika trängsel och se till att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Samtidigt ska in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus ordnas så att trängsel undviks.

De nya anvisningarna är en del av ett större paket av regeländringar som gäller verksamheter under pandemin. Många av landets museer har hållit sin publika verksamhet helt stängd med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt regeringen har museerna goda förutsättningar att anpassa sin publika verksamhet så att den kan bedrivas på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. Många museer har upparbetade rutiner hos att begränsa antalet besökare, konstaterar regeringen. Därför åläggs nu museerna att vidta smittskyddsåtgärder på samma sätt som gym- och sportanläggningar samt badhus.

De fortsatta begränsningarna för museer och konsthallar bedöms vara nödvändiga med hänsyn till den pågående pandemin. Regeringen bedömer att kraven på smittskyddsåtgärder är förenliga med bestämmelserna om egendomsskydd och näringsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen.

Enligt regeringens förslag ska Folkhälsomyndigheten få meddela ytterligare föreskrifter om åtgärder för att förhindra smittspridning. Ansvar för tillsynen ska ligga på länsstyrelserna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.