Myndighet kritisk till Polisens e-posthantering

POLISEN2023-01-18

Polisens e-posthantering kritiseras av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. IMY konstaterar att det funnits brister som gjort att mejl med uppgifter om misstänkt och brottsoffer skickats till obehörig person.

Enligt gällande lagstiftning är verksamheter i vissa fall skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot två sådana anmälningar från Polismyndigheten. Båda gällde e-post som oavsiktligt hade skickats till obehörig person. Enligt Polisen innehöll vissa av dessa mejl integritetskänsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om misstänkt och brottsoffer.

Utifrån anmälningarna har IMY genomfört en granskning av vad som orsakat de beskrivna personuppgiftsincidenterna, om Polisens rutiner för när personuppgifter får skickas via e-post är tillräckliga samt om Polisen i övrigt har vidtagit lämpliga åtgärder för att misstagen inte ska upprepas.

Enligt granskningen är bakgrunden till incidenterna att en utomstående registrerat domännamn som är snarlika Polismyndighetens @polisen.se. När sedan anställda vid myndigheten råkat stava fel på ”@polisen.se” i e-post som egentligen varit avsedd för polisanställda har den gått i väg till utomstående.

I sitt beslut konstaterar IMY att Polisen i och med hanteringen brutit mot brottsdatalagen.

”Polisen hade vid tiden för det inträffade inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlades så att obehöriga inte kunde komma åt dem”, konstaterar Jonas Agnvall, jurist på IMY, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet har Polisen under utredningens gång genomfört nya åtgärder för att minska risken för ett upprepande. IMY betonar i beslutet att det finns en risk att dessa åtgärder inte är tillräckliga, och rekommenderar därför Polisen att vidta ytterligare åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA