Myndighet ska granska tystnadskulturen i svenskt arbetsliv

ARBETSMILJÖ2024-02-28

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, kartlägger i ett pågående projekt kunskapen om tystnadskultur i arbetslivet. Syftet är att sammanställa befintlig forskning och identifiera kunskapsluckor.

De svenska forskningsstudierna inom fältet tystnadskultur på arbetsplatsen är begränsade och få till antalet, konstaterar Mynak i en beskrivning av projektet. Därför finns enligt myndigheten ett stort behov av att öka förståelsen och bredda fältet med hjälp av internationella studier och förnyade kartläggningar.

Syftet med projektet är att sammanställa befintlig kunskap om tystnadskultur i svenskt arbetsliv, sammanfatta svensk och internationell forskning på området och identifiera kunskapsluckor.

Mynak förväntar att resultaten ska bidra till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Inom ramen för projektet ska myndigheten också genomföra en enkät för att kartlägga förekomsten av tystnadskultur i svenskt arbetsliv. Resultaten av den egna enkäten ska sedan läggas till grund för en jämförelse med andra likvärdiga länder som gjort liknande undersökningar. Enligt Mynak blir Sverige det trettiofjärde landet som deltar i en jämförande internationell studie.

Projektet ska redovisas i en rapport vid kommande årsskifte.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA